Vračanje gradiva

Vračanje izposojenega gradiva v katerikoli enoti Mariborske knjižnice

  • Storitev je plačljiva in se obračuna v višini 0,30 evra na enoto vrnjenega gradiva. Ob minimalnem nadomestilu, s katerim bo knjižnica pokrile stroške transporta v matične enote, omogočamo članom večjo fleksibilno vračanja ter bistven prihranek časa in stroškov (pot, parkiranje).
  • Član poravna strošek ob vračilu gradiva.
  • Če je bilo gradivo iz druge enote vrnjeno v zabojnik na Rotovškem trgu, član poravna strošek ob naslednjem obisku.
  • Omogočamo tudi spletno plačevanje na portalu Moja knjižnica Cobiss+.

IZJEMA: ob vračilu igrač in poškodovanega gradiva so potrebni posebni postopki, zato jih je mogoče vrniti samo v enoti, v kateri so bili izposojeni.