Vračanje gradiva v katerikoli enoti Mariborske knjižnice

Vračanje izposojenega gradiva v katerikoli enoti Mariborske knjižnice, ne glede na to, kje ste si ga izposodili, smo uvedli  kot brezplačno možnost v pogojih ukrepov za omejevanje epidemije, ko je bilo prepovedano prehajanje občinskih meja in ustavljen javni promet. S tem smo ohranjali dragocene stike z našimi člani ter zagotavljali dostopnost gradiva kljub omejitvam mobilnosti prebivalcev.  

Ob prehodu v zeleno fazo sproščanja smo s 1. 6. za člane Mariborske knjižnice uvedli možnost vračila izposojenega gradiva v kateri koli enoti kot redno nadstandardno storitev knjižnice.

  • Storitev je plačljiva in se obračuna v višini 0,30 evra na enoto vrnjenega gradiva. Ob minimalnem nadomestilu, s katerim bo knjižnica pokrile stroške transporta v matične enote, omogočamo članom večjo fleksibilno vračanja ter bistven prihranek časa in stroškov (pot, parkiranje).
  • Član poravna strošek ob vračilu gradiva.
  • Če je bilo gradivo iz druge enote vrnjeno v zabojnik na Rotovškem trgu, član poravna strošek ob naslednjem obisku.
  • Omogočamo tudi spletno plačevanje na portalu Moja knjižnica Cobiss+.

IZJEMA: ob vračilu igrač in poškodovanega gradiva so potrebni posebni postopki, zato jih je mogoče vrniti samo v enoti, v kateri so bili izposojeni.

Več o poslovanju v trenutnih razmerah...