Večnamenska dvorana Rotovž

Se nahaja v Mariboru, na Rotovškem trgu 2, v prvem nadstropju, nad Knjižnico Rotovž.

Rotovški trg 2, Maribor