Varna točka

UNICEF Slovenija se od leta 2002 zavzema za vzpostavitve mreže otrokom prijaznih mest. Projekt razvija skupaj z zainteresiranimi mestnimi občinami pod nazivom »Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto«. Tega naslova je deležen tudi Maribor.

Del aktivnosti v okviru projekta »Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto« je tudi vzpostavitev Varnih točk, ki se nahajajo tudi v dveh enotah Mariborske knjižnice Pionirski knjižnici Rotovž in Pionirski knjižnici Nova vas.

Seznam Varnih točk v Mariboru:

Zemljevid varnih točk, Maribor-center

Pomembnejše telefonske številke:

Osnovni podatki o projektu Varna točka

Pobudnik projekta: UNICEF Slovenija
(strokovno vodi in koordinira celoten program, pripravlja in organizira seminarje, izobraževanja, usposabljanja za zaposlene v varnih točkah)
Podpornik: Mestna občina Maribor
Sponzor: Zavarovalnica AdriaticSlovenica
Lokalni koordinator: Mestni mladinski svet Maribor
Koordinatorka: Marja Guček
Sodelujoči partnerji: policija, vrtci, šole, zdravstveni domovi, Center za socialno delo ter usposobljeni prostovoljci, zaposleni v ustanovah, kjer so Varne točke postavljene.
Kaj so varne točke?
Varne točke so posebej označeni javni prostori, v katere se lahko otroci v starostnem obdobju od 5 do 18 let zatečejo v primeru, ko se znajdejo v kakršni koli težavi ali stiski na mestnih ulicah, v šoli in tudi doma (so se izgubili, grozijo jim sovrstniki, so bili priča kaznivemu dejanju, so zlorabljeni s strani odraslih, odrasli se znašajo nad njimi…).
Kje otrok najde varne točke?
Na poteh v šolo ali na mestih, kjer se zbirajo otroci in mladostniki, nahajajo pa se v različnih lokalih (mladinski centri, info točke, knjižnice, cvetličarne, banke, čajnice, lekarne…).
Cilji mreže Varnih točk:

  • v mestu ustvariti občutek večje varnosti za otroke,
  • omogočiti otrokom, da se po pomoč zatečejo v trenutku, ko jo potrebujejo in na mesto, kjer ne bo takoj vidno, da so pomoč iskali,
  • blažiti otrokovo trenutno stisko in ga napotiti na druge organizacije, kjer lahko poišče in dobi strokovno pomoč,
  • nuditi otrokom psihološko oporo npr. na poti iz ali v šolo,
  • posredovati otroku informacijo, kje lahko dobi strokovno pomoč,
  • okrepiti povezavo med vsemi družbenimi akterji, ki vplivajo na varnost v mestu.