Številni založniki in drugi ponudniki elektronskih virov omogočili brezplačen dostop do nekaterih elektronskih virov

V času pandemije COVID-19 so številni založniki in drugi ponudniki elektronskih virov omogočili brezplačen dostop do nekaterih elektronskih virov:

Založnik/ponudnik

E-vir

Opis

Oxford University Press COVID-19* Znanstvena literatura o COVID-19
Epigeum (Oxford University Press) Teaching Online Temeljni principi spletnega poučevanja
Epigeum (Oxford University Press) Blended Learning Strategija in praksa povezovanja klasičnega poučevanja s poučevanjem preko spleta
Cambridge University Press COVID-19* Znanstvena literatura o COVID-19
Cambridge University Press Cambridge Texbooks* Učbeniki za visokošolsko izobraževanje
Elsevier Novel Coronavirus Information Center Znanstvena literatura (medicina) o COVID-19
Elsevier Coronavirus (COVID-19) Information Center Viri za učenje na daljavo s področja zdravstvene nege in oskrbe
Wolters Kluwer COVID-19 (Coronavirus) Resources & Tools Viri in orodja na temo COVID-19
Ovid (Wolters Kluwer) COVID-19 Tools & Resources for Clinicians Viri in orodja na temo COVID-19
 

*Ne gre za pravi naslov e-vira, temveč za opis.