Kontakti in uredniški odbor

Glavna in odgovorna urednica revije Otrok in knjiga: dr. Andreja Erdlen    
t: 02/23 52 100 (centrala), 02/23 52 129
andreja.erdlen@mb.sik.si   

Uredniški odbor:

  • Dr. Andreja Erdlen, glavna in odgovorna urednica, doktorica literarnih ved, publicistka, vodja Centra za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici
  • Ana Dolinšek, tajnica revije, bibliotekarka, diplomirana filozofinja in italijanistka
  • Dr. David Bedrač, pesnik, profesor slovenščine, doktor literarnih ved, publicist, kritik, mentor 
  • Dr. Tina Bilban, raziskovalka, literarna kritičarka, urednica, prevajalka, avtorica 
  • Urška P. Černe, juristka, diplomirana nemcistka in literarna komparativistka, tolmačka 
  • Mag. Darja Lavrenčič Vrabec, diplomirana slovenistka in bibliotekarka, vodja Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo   
  • Tatjana Pregl Kobediplomirana umetnostna zgodovinarka, likovna kritičarka, pisateljica, pesnica, esejistka  
  • Doc. dr. Barbara Zorman,  diplomirana literarna komparativistka in slavistka, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Oddelek za razredni pouk