Upokojenci

 

Informacijsko opismenjevanje upokojencev izvajamo v Knjižnici Rotovž:

  • do dve šolski uri,
  • v obliki enkratnega ali večkratnega srečanja,
  • individualno, v dvojicah ali manjših skupinah.

 

Zaželeno je predhodno poznavanje osnov dela z osebnim računalnikom,

Pogoj za udeležbo je članstvo v Mariborski knjižnici.

Podrobnejše informacije o izvajanju opismenjevanja dobite: