Univerze za tretje življenjsko obdobje

Ljudska univerza Radovljica - Univerza za tretje življenjsko obdobje

www.lu-r.si

Različne oblike izobraževanja in druženja za starejžše odrasle - upokojence.
 

Osrednja knjižnica Celje - Univerza za III. življenjsko obdobje

www.ce.sik.si/si/o-univerzi

Informacije o možnostih različnih oblik neformalnega izobraževanja in druženja starejših odraslih, ki so zaključili z aktivno službo.

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

www.utzo.si

Različni programi izobraževanja za starejše odrasle - predupokojitveno izobraževanje, izobraževanje starejših za samozaposlitev, svetovanje starejšim za življenje in reševanje življenjskih vprašanj, izobraževanje za prostovoljno delo v nevladnih organizacijah. Mednarodna dejavnost, študijski programi, raziskovalne skupine, poletna univerza.