Univerze za tretje življenjsko obdobje

Andragoški zavod Maribor - programi za tretje življenjsko obdobje

www.azm-lu.si

Programi neformalnega izobraževanja za starejše odrasle - upokojence.

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

www.ciktrebnje.si/utzo

Krožki in delavnice vseživljenjskega učenja za starejše odrasle - upokojence.
 

ForAge

www.foragenetwork.eu/si

FORAGE (angl. for age ali four –age) je ime, ki so ga koordinatorji projekta na LLI (Inštitut za vseživljenjsko učenje na Univerzi v Leicestru) dali nastajajoči mreži mrež na področju izobraževanja starejših odraslih...

Ljudska univerza Kočevje - Univerza za III. življenjsko izobraževanje

www.lu-kocevje.si/za-kvaliteto-zivljenja/univerza-za-tretje-zivljenjsko-obdobje-u30

Informacije o možnostih izobraževanja starejših odraslih v krožkih - računalništvo, ročna dela, turizem, novinarstvo, umetnostna zgodovina, zdravilna zelišča itd.

Ljudska univerza Ptuj - Univerza za tretje življenjsko obdobje

www.lu-ptuj.si/drustvo-3zo

Informacije, namenjene starejšim občanom, ki jih zanima in veseli izpopolnjevanje različnih znanj ter sposobnosti v Ptuju in okolici.