Simpozij: Tematiziranje revščine v slovenski mladinski književnosti. Oko besede 2013

26

september

2013

Datum: 26. - 28. september 2013

Tip prireditve: Simpozij

Ciljna skupina: odrasli

26. - 28. september 2013

Kot vsako leto, je v okviru srečanja slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede 2013, tudi letos revija Otrok in knjiga pripravila in organizirala strokovno srečanje oz. simpozij.

Prof. Darka Tancer-Kajnih, urednica revije Otrok in knjiga, je za simpozij skupaj s sodelavci pripravila naslednja izhodišča in vprašanja:
Slovenska družbena situacija se je v zadnjih nekaj letih izjemno spremenila. Naš svet je (spet) razpadel na svet bogatih, priviligiranih ter svet prikrajšanih, depriviligiranih, celo revnih. Zdi se, da je prepad med obema vsako leto večji in da se posledično poglabljajo številni družbeni problemi, ki močno zaznamujejo tudi življenje otrok in mladostnikov.

 • Ali sodobna, posebej slovenska mladinska književnost odslikava to izrazito družbeno razslojevanje in njegove posledice?
 • Kakšne poglede, alternative, odgovore ponuja?
 • Kakšna je literarna oziroma umetniška vrednost tovrstne izvirne in v slovenščino prevedene literature?
 • Kakšen je odziv mladih bralcev, knjižničarjev, učiteljev na tovrstno literaturo?
 • Kako je danes z recepcijo starejših, kanonskih besedil mladinske književnosti, ki upovedujejo revščino?

Z referati so sodelovali:

 • dr. Dragica Haramija, redna profesorica za področje mladinske književnosti na Pedagoški in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru,
 • dr. Blanka Bošnjak, docentka slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru,
 • mag. Tilka Jamnik, promotorka branja, predsednica Slovenske sekcije IBB Y in podpredsednica Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS,
 • dr. Gaja Kos, literarna kritičarka, urednica in raziskovalka mladinske književnosti,
 • Slavko Pregl, pisatelj, dobitnik številnih literarnih nagrad in priznanj, največ za mladinsko književnost,
 • mag. Anja Štefan, pisateljica, pravljičarka, raziskovalka.

Povabilu na simpozij sta se s prispevkoma prijazno odzvali še Anita Ogulin, dolgoletna sekretarka na Zvezi prijateljev mladine in gonilna sila projekta Botrstvo, ki je bila »zaradi svoje nesebične, požrtvovalne in srčne predanosti najrevnejšim otrokom« v letih 2009 in 2012 izbrana za častno Slovenko Nedeljskega dnevnika, in Neža Prah, novinarka TV Slovenija (izobraževalna oddaja za mlade Infodrom), ki je bila slovenska ambasadorka v evropskem letu boja proti revščini (2010) in je za svoje poročanje o revščini bila nagrajena, leta 2012 pa je bila tudi med nagrajenci literarnega festivala Urška.