Praznovali smo Teden splošnih knjižnic 2020. Nagrada za najboljši projekt Mariborski knjižnici

20

november

2021

Tip prireditve: Drugo

Ciljna skupina: mladi, odrasli, starejši

Teden splošnih knjižnic Slovenije (15. - 20. 11. 2021)

20. november je Dan splošnih knjižnic, ko opozarjamo na pomen in vlogo splošnih knjižnic v družbi. Ob tej priložnosti Združenje splošnih knjižnic vsako leto podeljuje tudi  nagrade za najboljše projekte, s katerimi je knjižnica uvedla nov, inovativen projekt za uporabnike ali nove pristope k strokovnemu delu knjižnice, izboljšala delovne procese, uvedla nove prakse vodenja itd.

Letos je bila med nagrajenci tudi Mariborska knjižnica. Prejeli smo nagrado na področju strokovnega dela knjižnice, in sicer za projekt pod naslovom Podcasti ABC bralne pismenosti.  Preberite obrazložitev nagrade.

Nagrado na področju strokovnega dela knjižnice je prejela tudi Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto za projekt 24 urna izposoja knjižničnega gradiva. Nagrado za najboljši projekt za uporabnike je prejela Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, in sicer za projekt Kamniška literarna transverzala.

Oglejte si prireditev in razglasitev nagrad

Praznovanja z raznolikimi dogodki so se dogajala cel teden, od ponedeljka, 15. do sobote, 20. novembra v splošnih knjižnicah po vsej Sloveniji. Sporočilo Združenja splošnih knjižnic za medije.

Osrednja tema leta 2021 je bila Branje - povabilo k branju in obiskovanju knjižnic. Branje  pripomore k boljšem spominu in osredotočenosti, k razvoju domišljije in nenazadnje tudi k sprostitvi. Številne knjižnične zbirke so v knjižnicah namenjene določenim ciljnim skupinam, tudi ranljivim skupinam, kot so starejši, slepi in slabovidni ter vsem tistim, ki jim je zaradi različnih razlogov dostop do knjižničnih storitev otežen oziroma jim branje predstavlja težavo ali pa preprosto ne najdejo časa za branje. Ti lahko izbirajo med pestro ponudbo zvočnih knjig, ki so preko knjižnic v elektronski obliki brezplačno dostopne v aplikaciji Audibook ali pa  kot zgoščenke v prostorih vseh splošnih knjižnic.

V Mariborski knjižnici smo ob tej priložnosti pripravili tudi serijo petih podcastov Povabljeni v knjižnico. Skozi pet podcastov v tej seriji, se vsak dan sprehajamo od začetka do konca življenjske poti posameznika in iščemo različne odgovore na vprašanje, zakaj brati v posameznem življenjskem obdobju.  

Obrazložitev nagrade Podcasti ABC bralne pismenosti

Podcasti Centra za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice so inovativen način ozaveščanja strokovne (knjižničarji!) in širše splošne javnosti o pomenu bralne pismenosti ter gradnji bralne kulture v širšem javnem prostoru. Projekt podcastov se navezuje tudi  na doseganje ciljev Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti in uresničevanje strokovnih priporočil za strokovne knjižnice. Knjižnica je s podcasti na strokovni dogodek ABC bralne pismenosti III želela povabiti knjižničarje (primarno ciljno skupino) na inovativen način.

Projekt predstavlja drugačen pristop k podajanju vsebine določenega dogodka ali določene storitve. Knjižnica je pri pripravi strokovnega dogodka ABC bralne pismenosti III uspešno uporabila možnosti sodobne tehnologije v obliki podcastov, kar je novost v knjižničnem prostoru. Možnost, da si uporabniki vsebine podcastov izberejo, naročijo in jih poslušajo, kadar to želijo, predstavlja veliko prednost v današnjem hitrem načinu življenja.

Pojmi, ki opredeljujejo podcaste so: samodejnost, pretočnost, frekventnost (pogostnost) in dostopnost. Podajanje vsebin na temo bralne kulture in bralne pismenosti je tako za uporabnike sodobnejše, dostopnejše in posega izven zidov knjižnice ali ozkih strokovnih krogov.

Promocija dogodka ABC bralne pismenost na ta način prinaša tudi vsebinsko zelo kvaliteten in bolj oseben nagovor in motiviranje udeležencev, predstavitev predavateljev s pomočjo kakovostnih knjig in bralnih namigov, povezanih s temo, ki jo bo predstavljal posamezni predavatelj, ustvarjalci strokovnega dogodka (predavatelji) so predstavljeni skozi prizmo asociacij med njihovim delom in izbrano/predstavljeno knjigo.

Rezultat projekta je t.i. model petih korakov, ki bo izhodišče za pripravljanje podcastov v prihodnje in je lahko uporaben tudi za druge knjižnice. Rezultat projekta sta tudi dva krajša video posnetka. Eden promovira izgradnjo nove osrednje knjižnice in novo ponudbo podcastov. Uporabljen je bil za promocijo nove storitve, podcastov. Na drugem posnetku so predstavljeni napotki, kako pripraviti podcast. Tretji rezultat projekta je vzpostavljen drugačen dostop tudi do bralnih priporočil in novo znanje, kako pripraviti in izpeljati podcaste. Projekt je bil predstavljen tudi kot vzorčni primer na nacionalnem posvetu Bralnega društva Slovenije z naslovom Zapeljevanje v branje  ali kako branje živi na spletu. Vzpodbudni so tudi kvantitativni rezultati (število prenosov, domet ipd.)