Svečana dvorana Rotovž

Se nahaja v Mariboru, na Rotovškem trgu 1, v prvem nadstropju. V njej se izvajajo poroke in različne prireditve.

Rotovški trg 1, Maribor