Študijsko gradivo z Massachusetts Institute of Tehnology

 Na enem mestu zbrano študijsko gradivo za 1.800 predmetov, ki jih predavajo na znameniti univerzi Massachusetts Institute of Tehnology (MTI). Zapiski predavanj, seznami učbenikov in člankov ter videoposnetki nekaterih predavanj so brezplačno dostopni na spodaj navedenem naslovu. Pokrita so zelo različna področja od arhitekture, medicine, ekonomije, umetnosti, sociologije...