Študijska zbirka mladinske književnosti

  • V Študijski zbirki mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva v Pionirski knjižnici Rotovž sistematično zbiramo, obdelujemo in dajemo v uporabo temeljno referenčno in strokovno literaturo s področja mladinske književnosti in knjižničarstva, knjižne ilustracije, psihologije otrok in mladostnikov, metodike bibliopedagoškega dela ter slovensko mladinsko leposlovje in pomembne serijske publikacije.
  • Študijska zbirka je bila osnovana skupaj s Službo za mlade bralce v Mariborski knjižnici in z revijo Otrok in knjiga in je edinstvena tovrstna zbirka na širšem slovenskem območju.
  • Namenjena je strokovnjakom s področja mladinske književnosti, knjižničarjem, učiteljem, vzgojiteljem, študentom in vsem, ki svoje delo usmerjajo k otroku in mladostniku ter ga povezujejo s knjigo in umetnostjo.
  • Zbirka je tudi temelj za študijske potrebe in za pripravo na različne oblike bibliopedagoškega dela, prireditev in dejavnosti za mlade bralce.
  • Strokovno gradivo v zbirki je namenjeno izposoji, njen leposlovni del pa ima status omejenega dostopa in je na voljo za interno in čitalniško uporabo.
  • Študijska zbirka mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva je v letu 2021 obsegala 12.559 izvodov knjižnega gradiva, od tega 3.229 strokovnega in 9.330 leposlovnega, 730 letnikov serijskih publikacij in 415 izvodov neknjižnega gradiv.