Študijska zbirka mladinske književnosti

Pionirski knjižnici Rotovž vam je na voljo študiijska zbirka mladinske književnosti, ki vsebuje:

  •     strokovno literaturo o mladinski knjiµevnosti in mladem bralcu s posebnim poudarkom na obliki dela z mladimi uporabniki,
  •     zbirko slovenskih mladinskih leposlovnih knjig (izvirno slovenskih, nekaterih prevodov in izvirno slovenskih, ki so bile prevedene v tuje jezike),
  •     zbirko kvalitetnih tujih slikanic.
  •     Študijska zbirka mladinske knjiµevnosti je s svojim primarnim in sekundarnim gradivom temeljna teoretična podlaga različnim oblikam dejavnosti za mlade bralce, ki jih izvajamo v enotah Mariborske knjižnice in za študij mladinske književnosti ter književne vzgoje.
  •     Za študijsko zbirko mladinske književnosti po en izvod publikacije.
  •     Zbirka je  v prostem pristopu.
  •     Strokovno gradivo iz zbirke si lahko izposojajo člani Mariborske knjiµnice na dom za tri tedne, leposlovje pa je namenjeno le uporabi v knjižnici in za razstave.
  •     Zbirko arhivskih slikanic lahko člani knjiµnice uporabljajo v čitalnicah Pionirske knjiµnice Rotovµ in Pionirske knjižnice Nova vas.
  •     V študijski zbirki zbiramo in posredujemo informacije v zvezi s knjiµno in knjižnično vzgojo vzgojiteljem, pedagoškim delavcem in študentom.