Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020

 

Združenje splošnih knjižnic Slovenije je izdalo strateški dokument splošnih knjižnic, ki vsebuje trende razvoja, strateška področja, cilje in ukrepe za obdobje 2013 do 2020.

Slovenske splošne knjižnice za prihodnost - strategija razvoja in pregled stanja in okolij splošnih knjižnic.

Slovenske splošne knjižnice za prihodnost - krajša zgibanka s strateškimi področji, cilji in ukrepi.