Koristne povezave

Age - Platform Europe

www.age-platform.eu

AGE Platform Europe - mreža okoli 167 organizacij za ljudi 50+, ki promovira interese starejših odraslih v Evropski uniji...

Andragoški center Republike Slovenije

www.acs.si

Osrednji javni zavod v Republiki Sloveniji za raziskovanje in razvoj, kakovost in izobraževanje, svetovanje in vrednotenje ter promocijske in informacijske dejavnosti v izobraževanju odraslih.

EPALE - ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi

https://ec.europa.eu/epale/sl/about

EPALE je večjezična skupnost z odprtim članstvom za učitelje, vaditelje, raziskovalce, akademike, oblikovalce politike in vse druge, ki se poklicno ukvarjajo z učenjem odraslih v Evropi...