Univerza za tretje življenjsko obdobje - Knjižnični cikel 2019/2020

ZAKLJUČEN VPIS za SEZONO 2019/2020

Pričelo se je novo študijsko leto Knjižničnega cikla Univerze za tretje življenjsko obdobje v Mariborski knjižnici.
 

Program Knjižničnega cikla v sezoni 2019/2020:

Informacije: Nataša Konec, vodja Knjižničnega cikla v Mariborski knjižnici, Rotovški trg 9/II, Maribor. Telefon: 02 23 52 115, e-pošta: natasa.konec@mb.sik.si