Sprehod skozi zgodovino (2000-2009)

1

januar

2000

Datum: 1.1.2000

Priprave na virtualno knjižnico, kakovost, reorganizacija
60. obletnica knjižnice

 • Leta 2001 je bil sprejet novi Zakon o knjižničarstvu, ki ureja javno službo na področju knjižnične dejavnosti tako, da med drugim določa dejavnost, ustanovitev, financiranje in nadzor knjižnic, ki se financirajo iz javnih sredstev ter uzakonja naslednje tipe knjižnic v Sloveniji: splošne (med katere sodi tudi Mariborska knjižnica), šolske, visokošolske, specialne knjižnice in nacionalno knjižnico.
 • 2003 - Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.
 • 2003 - Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
 • 2003 - Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic.
 • 2001 – je Mariborska knjižnica prejela najvišje strokovno priznanje, Čopovo diplomo. Naš bibliobus so na Nizozemskem razglasili za bibliobus leta 2001, slovenske splošne knjižnice pa so sprejele promocijsko strategijo pod geslom Stare  modrosti, nova spoznanja. Občina Šentilj je tega leta položila temeljni kamen za objekt, v katerem so načrtovali tudi novo knjižnico.
 • 2003 - Revija Otrok in knjiga prejme Glazerjevo listino.
 • Zadnje desetletje je še naprej v znamenju reševanja prostorskih problemov in odpiranja novih ali prenovljenih enot: Duplek (2000), Šentilj (2002), obsežna prenova in reorganizacija prostorov osrednje knjižnice s čitalnico, Pekre, Bistrica ob Dravi (2005), Pionirska knjižnica Rotovž (2007), Hoče (2008), v občini Selnica ob Dravi smo uvedli postajališči bibliobusa (decembra 2004).
 • Uvajamo  nove storitve, servise, programe (izposoja v bolnišnico, pravljični večer za odrasle, pravljična šola, računalniške ustvarjalnice, servis Vprašaj knjižničarja, bibliofon, Borza dela, različni projekti za spodbujanje branja), odprli smo celo vrsto e-knjižnic, financiranih s posebnim projektom MzK in MVŠZT, vzpostavili in definirali smo stalne zbirke (Š, Filmoteka, Glasbena zbirka).
 • Intenzivno se ukvarjamo s kadrovskim menedžmentom, notranjo organizacijo in sistemizacijo, uredili smo notranje informiranje (Informator, intranet) in sistematično izobraževanje zaposlenih.
 • Leta 2003 je knjižnica je v skladu z Zakonom o knjižničarstvu imenovana za osrednjo območno knjižnico z nekaj posebnimi nalogami na področju koordinacije domoznanske dejavnosti, svetovanja, povečanega obsega gradiva in projektov digitalizacije.
 • V knjižnici začnemo z uvajanjem vodenja kakovosti in leta 2005 prejmemo certifikat kakovosti ISO 9001:2000. Sprejet je poslovnik kakovosti, sistematično spremljamo zadovoljstvo uporabnikov in merimo notranjo klimo ter letno presojamo kakovost.
 • Leta 2005 občine soustanoviteljice sprejmejo Odlok o ustanovitvi.
 • 2007 – Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK).
 • 2007 - nova spletna stran Mariborske knjižnice
 • 2009 - novi prostori Knjižnice Kamnica in projekti za osrednjo knjižnico, projekti za Knjižnico Ruše, dogovori za profesionalizacijo društvene knjižnice v Kungoti.
 • Mariborska knjižnica ponuja oddaljen dostop do elektronskih baz podatkov, vključena je v elektronsko knjižnico Slovenije d-lib.si in v portal Kamra.
 • 2009 - 60. obletnica knjižnica - Mariborska knjižnica je pripravila ob svoji 60-letnici posebno prilogo, ki je izšla v četrtek, 24. decembra 2009, v časniku Večer.
 • Skenirani članki posebne priloge dnevnika Večer
 •  Poglejte, kako smo praznovali!
 • Projekt so nam s svojimi donatorskimi prispevki pomagali izpeljati naši poslovni partnerji in kot medijski sponzor časopisna hiša Večer, za kar se vsem iskreno zahvaljujemo:
 • Večer  Buča   Orbis, Ljubljana Morfem založništvo Zavod Litera Založba Obzorja Založba Alba 2000 Mladinska knjiga trgovina d.d.   ANU ELARA MARKTRADE, Markič & Co . Založba Alica Ljubica Karim Rodošek Založba Pivec Založba Modrijan