Sprehod skozi zgodovino (1990-1999)

1

januar

1990

Datum: 1.1.1990

Prehod v informacijsko dobo – prihajajo računalniki!
50. obletnica knjižnice

 • 1990 - nakup prvega računalnika Microvax in prvih terminalov ter vključitev v Sistem znanstvenih in tehničnih informacij (SZTI RCUM), sledi avtomatizacija poslovanja, racionalizacija postopkov, ureditev komunikacijskih povezav in vključitev v vzajemni katalog, kasneje Cobiss.
 • 1.7.1990 ukinitev članarine za vse.
 • Knjižnično mrežo smo še razširili z novimi enotami: Knjižnica Nova vas in Pionirska knjižnica Nova vas, Knjižnica Pesnica (1992). Enoti v Novi vasi sta bili prvi enoti z računalniško izposojo, kasneje smo povezali in avtomatizirali še vse ostale.
 • V Pionirski knjižnici Nova vas smo začeli z novo ponudbo – igroteko (izposoja igrač).
 • 1990/1991 – ravnatelj Marjan Žnidarič.
 • Leta 1990 je prevzela uredništvo revije Otrok in knjiga Darka Tancer Kajnih, leta 1991 pa smo pridobili prostor za pravljično sobo v 1. nadstropju stavbe na Rotovškem trgu 6.
 • Od 1991 – ravnateljica Dragica Turjak.
 • Uvedli smo nove dejavnosti, Knjižnični cikel Univerze za 3. življenjsko obdobje (1992), za mladostnike InfoČuk (1999), začeli pa smo tudi z izdelavo celostne podobe Mariborske knjižnice, današnjo podobo je dobila leta 1997 s pomočjo ilustratorja Sama Jenčiča. Oblikovali smo tudi lastno spletno stran na internetu in prek nje ponudili uporabnikom dodatne informacije.
 • 1996 – Mariborska knjižnica postane članica mednarodne knjižnične organizacije IFLA.
 • Na delovanje knjižnice močno vpliva nova zakonodaja s področja lokalne samouprave (1994), ki prinese najprej 8 občin (Maribor, Duplek, Starše, Rače – Fram, Ruše, Kungota, Pesnica, Šentilj), leta 1999 pa še 4 dodatne (Miklavž, Hoče – Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi).
 • Tudi v devetdesetih letih je bilo dogajanje na področju prostorov (prenove, selitve, širitve) zelo živahno, kar 8 otvoritev je bilo  (Ruše, Pesnica – 1992, Tabor in PK Tabor, Pesnica in Bistrica ob Dravi – tudi profesionalizacija, Tezno, Pobrežje - 1998, Lovrenc na Pohorju - 1999).
 • 1998 novi bibliobus, 3. vozilo, z avtomatizirano izposojo.
 • 1999 - ob 50-letnici knjižnice smo izdali zbornik Na temeljih preteklosti snujemo prihodnost 1949-1999 in posneli kratek film.
 • Publikacijo  Na temeljih preteklosti snujemo prihodnost smo ob 60-letnici knjižnice digitalizirali in objavili na spletnem portalu Digitalna knjižnica Slovenije.