Sprehod skozi zgodovino (1980-1989)

1

januar

1980

Datum: 1.1.1980

Novi prostori in novi kadri, nove dejavnosti

 • 1981 – 6 občin: Rotovž, Tabor, Pobrežje, Tezno, Ruše, Pesnica
 • Mreža knjižnic se je še dalje širila (Lovrenc na Pohorju, 1980), intenzivno pa je potekalo tudi iskanje boljših in večjih prostorov za enote. V nove prostore smo preselili knjižnico Lovrenc na Pohorju (1986), Hoče (1986), Šentilj (1988), Pobrežje (1988), Pekre (1989), urejali  telefonske povezave z enotami, prvič smo tudi delno prenovili prostore osrednje knjižnice in uredili depo v kleti.
 • 1982 – novi Zakon o knjižničarstvu.
 • 1983 – Normativi in standardi za splošnoizobraževalne knjižnice, gradivo za razpravo.
 • 1983 – namesto izposojnine uvedena letna članarina.
 • 1984 – nakup prvega računalnika Commodore.
 • Uram pravljic se pridružijo številne nove dejavnosti za otroke, začeli smo z organizacijo Veselih počitnic. Vsaki dve leti organiziramo strokovne simpozije revije Otrok in knjiga.
 • 1985 – Mariborska knjižnica prejme listino mesta Maribora.
 • 1985 – Standardi za splošnoizobraževalne knjižnice.
 • 1987 – novi bibliobus (2. vozilo)
 • 1988 – ukinjena članarina za mlade bralce