#športajmoinberimo

#športajmoinberimo
je nacionalni medresorski program za spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami. 
Pripravljen je za ciljno skupino mladih, starih med 15 in 19 let, ki večino svojega prostega časa posvetijo športu. Vodilo programa je povezati mlade in vrhunske športnike ob pogovoru o branju in knjigi. Mladim športnikom želimo predstaviti, kako lahko s pomočjo znanja iz knjig in branja kot tehniko treniranja možganov napredujejo tudi kot športniki. Del programa je tudi pripravljanje mesečnih knjižnih priporočil. Pod naslovom Kaj brati, da diši po športu? opozarjamo na dela, ki izpostavljajo vrednote športa. Priporočila so objavljena na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije in spletni strani Mariborske knjižnice.

Dogodki 2020: Koper, Maribor in Kranj. 
Dogodki 2021:  Koper
, 10. 9., Kranj, 14. 9., Murska Sobota, 17. 9., Maribor, 28. 9., Novo mesto, 30. 9.
Dogodki 2022: Murska Sobota
, 22. 2., Kranj, 22. 3., Nova Gorica, 13. 4., Ptuj, 19. 5. , Koper, 8. 6., Maribor, 26. 9., Novo mesto, 12. 10., Maribor (UKM), 18. 10., Radovljica, 15.11., Velenje, 2. 12. 
Dogodki 2023: 6. 4., Kranj, 19. 4., Nova Gorica, 16. 5., Ptuj

Koordinator programa je Mariborska knjižnica. 
Program finančno podpirata Javna agencija za knjigo in Olimpijski komite Slovenije, Javna agencija za knjigo pa ob tem nameni še knjižne zahvale sodelujočim vrhunskim športnikom in športnicam.
Partnerji 2023: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Knjižnica Antona Linharta Radovljica, Knjižnica Velenje, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Mestna knjižnica Kranj, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Univerzitetna knjižnica Maribor
Sodelujoči podporniki 2023: Ministrstvo za kulturo RS, Ministrastvo za vzgojo in izobraževanje RS, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport RS, Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Program #špotrajmoinberimo izpostavlja sedem smernic:

1. Za mlade športnike želimo ustvariti okolje, v katerem bo branje knjig sprejeto kot del njihovega razvoja in jim bo omogočalo lažje, bolje, uspešneje in učinkoviteje usklajevati športno, akademsko (šolsko) ter osebno življenje ter postaviti gradnike za nadaljnjo življenjsko pot. Povezave med družino, šolo, klubom, reprezentanco in knjižnico lahko ustvarijo ustrezno spodbudno okolje.
2. Vplivati želimo na odnos mladih športnikov do branja ter širiti védenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega znanja v njihovem osebnem, akademskem in športnem življenju.
3. Mladim športnikom želimo predstaviti branje kot veščino, ki jo izboljšajo s treningom. S treningom branja lahko vplivajo na razvoj svojih možganov in tako sproščajo tiste rezerve, ki jim pomagajo, da bodo lahko še boljši tako na športni kot akademski poti.
4. Sodobne raziskave izpostavljajo pomen branja pri razvoju in delovanju možganov ter oblikovanju miselnost posameznika, kar lahko ključno vpliva na športno, akademsko ter zasebno življenje mladega športnika. V tem kontekstu jih želimo ozavestiti tudi o vplivu tehnologije z zasloni na njihovo akademsko, športno in zasebno življenje.
5. Mladim športnikom želimo predstaviti branje knjig kot sestavni del priprave na tekmovanja, ki jim nudi možnost napredovanja na njihovi športni, akademski in osebnostni poti. Branje spoznajo ne le kot prostočasno dejavnost, temveč kot tehniko, ki jim daje možnost takega napredovanja. Prednost dajemo skupinskemu branju v različnih oblikah ter skupnemu pogovoru o prebranem.
6. Za mlade športnike oblikujemo individualne bralne nasvete.
7. Branje knjig želimo predstaviti kot redni del procesa športnih priprav in treningov, tudi kot podporo pri pripravah na tekmovanja. S pomočjo tega programa spodbujanja branja med mladimi športniki je model trenažnega procesa sestavljen iz štirih stebrov:
a. Informacije/znanje o izbrani športni panogi
b. Informacije/znanje o fizični pripravljenosti
c. Informacije/znanje o zdravi športni prehrani
d. Informacije/znanje o psihološki pripravi ali predpriprave na psihološko pripravo – trening koncentracije, osredotočenosti, sodelovanje, spoznavanje čustev, empatije itn. (t. i. športna inteligenca).