Sporočilo za javnost - zmanjševanje proračunskih sredstev

21

november

2011

Datum: november 2011

Spoštovani,

v Mariborski knjižnici se zadnje leto soočamo z drastičnim zmanjševanjem proračunskih sredstev in vedno bolj nerednimi dotacijami. Občine zmanjšujejo zlasti sredstva za nakup knjižničnega gradiva in za leto 2012 le še tri občine načrtujejo v proračunih z zakonom predpisane deleže, večina pa manj od polovice minimalnih standardov, ena od občin celo manj kot 20 %. V knjižnici smo si ves čas prizadevali, da bi vsem enotam v mreži omogočili enakomeren razvoj in ustrezno zbirko knjižničnega gradiva, sedaj pa smo se znašli v položaju, ko bodo potrebni za bralce neprijetni in neprijazni ukrepi.

Z januarjem bomo tako prisiljeni ukiniti večino časopisov in revij, število knjižnih novitet pa bomo zmanjšali in bodo na razpolago v zelo omejenem številu. Ukrep bo prav gotovo povzročil nepopravljive posledice, saj je zamujene naslove kasneje težko nadomestiti. Vse naše uporabnike vljudno prosimo za razumevanje.

Z občinami poskušamo doseči normalizacijo stanja in iščemo tudi alternativne vire. Če se stanje ne bo izboljšalo, bomo prisiljeni uvesti članarino, čeprav bo to v nasprotju z našimi dosedanjimi usmeritvami in prizadevanji.

Mariborska knjižnica je v skladu z usmeritvami Unesca in drugih mednarodnih priporočil ukinila članarino za otroke leta 1988, splošno ukinitev članarine za vse pa je realizirala 1.7.1990. Bila je prva in dolgo edina med splošnimi knjižnicami, ki je demokratičnost knjižnične službe izpolnjevala na tak način, da je bila brezplačna uporaba omogočena resnično vsem uporabnikom brez izjeme. Šele Zakon o knjižničarstvu leta 2001 je skupaj z Uredbo o brezplačnih storitvah knjižnic uzakonil obvezno brezplačno članstvo za otroke in mladino do 18. leta, za odrasle uporabnike pa je večina slovenskih splošnih knjižnic članarino ohranila in je v praksi uveljavljena še danes, kot pomemben vir pri izvajanju redne dejavnosti.

Dragica Turjak, direktorica