SPOROČILO ZA JAVNOST- preklic zaprtja knjižnic na Rotovškem trgu v Mariboru in selitve na nadomestno lokacijo

11

julij

2011

Datum: julij 2011

Maribor, 11. 7. 2011

V Mariborski knjižnici smo se v zadnjem času intenzivno pripravljali na predvideni začetek investicije osrednje knjižnice na Rotovškem trgu.  Gradbeno dovoljenje za prvo fazo – izkop in zavarovanje gradbene jame, je namreč vloženo od konca marca. Projektna pisarna Mestne občine, ki vodi investicijo, je v zadnjih tednih pridobivala soglasja k pogodbam o začasni služnosti z lastniki sosednjih parcel, saj projekt predvideva varovanje gradbene jame na način sidranja pod objekti, ki obkrožajo Rotovški trg. Pri dogovorih z lastniki smo se angažirali tudi v knjižnici, žal pa za eno od parcel podpis pogodb ni uspel v celoti, zato je izdaja gradbenega dovoljenja še vedno nerealizirana. Ali bo problem rešen s spremembo načrta varovanja gradbene jame na delu, ki meji na to parcelo, se morajo odločiti investitor in projektanti. Dejstvo je, da je izgubljenega že veliko časa, posebej zato, ker je tudi sofinanciranje države pogojeno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

V priprave na začetek investicije je sodil tudi načrt selitve na nadomestno lokacijo, ki smo ga pripravili takoj, ko je bila sprejeta odločitev o najemu nadomestnega prostora v Andreanumu. O načrtih, ki jih je na zadnji seji obravnaval in potrdil tudi svet knjižnice, smo nemudoma začeli obveščati javnost, saj želimo selitev na začasno lokacijo izpeljati postopoma in čim manj moteče za naše uporabnike.

Ker v tem trenutku ne vemo, kdaj bo izdano gradbeno dovoljenje, brez katerega ni mogoče začeti postopka javnega naročila za izvedbo del, smo se v knjižnici odločili, da predvideno selitev, ki bo logistično izjemno zahteven projekt,  ustavimo, oziroma s temi aktivnostmi počakamo do izdaje gradbenega dovoljenja. 

Zaradi nepredvidenih težav pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za novo osrednjo knjižnico torej preklicujemo zaprtje

  • Knjižnice Rotovž in Čitalnice, ki smo ga napovedali s 16. avgustom 2011, in
  • Pionirske knjižnice Rotovž, predvideno 12. septembra 2011, zaradi selitve na nadomestno lokacijo. 
  • O spremenjenem datumu vas bomo pravočasno obvestili.

Pionirska knjižnica Tabor ostane zaprta, saj je potrebno prostor pravočasno preurediti v informacijsko komunikacijski center za celotno mrežo Mariborske knjižnice.

Kontaktna oseba za dodatne informacije je mag. Slavica Rampih, 051 307 100, slavica.rampih@mb.sik.si.

Dragica Turjak, direktorica