Splet znanja in domišljije : zbornik ob petdesetletnici mladinskega knjižničarstva v Mariboru : 1953-2003

8

februar

2006

Datum: 8.2.2006

Elektronska naročilnica  Cena: 10,00 EUR
 
 
Tematski zbornik podaja pregled razvoja mladinskega knjižničarstva v Mariboru, v katerem ima najpomembnejšo vlogo Mariborska knjižnica.
 
V okviru njene mreže potekajo dejavnosti za mlade bralce v treh samostojnih pionirskih knjižnicah in številnih pionirskih oddelkih v krajevnih knjižnicah. Prispevke v zborniku bogato dopolnjujejo fotografije in drugo slikovno gradivo, obravnavajo številne oblike dela za knjižno, književno in knjižnično vzgojo mladih bralcev, raznolikost ur pravljic, pestrost prireditev in razstav, mnogostransko vključenost računalnikov v dejavnosti, počitniška doživetja in najrazličnejša srečanja v knjižnici, pomen igrač kot knjižničnega gradiva. Spremlja jih podrobna dokumentacija v preglednicah dejavnosti, ki nazorno kažejo povezovanje preteklosti s sedanjostjo.
 
Knjiga je nastajala raziskovalno, avtorice člankov so knjižničarke Mariborske knjižnice.
 
Zbornik je založila  Mariborska knjižnica.