SLADKOSTI NA DREVESIH: MARIBORSKI KEKSOVEC

6

januar

2021

Tip prireditve: Drugo

Ciljna skupina: otroci, mladi, odrasli, starejši, ranljive skupine

Hortikulturno društvo Maribor in Mariborska knjižnica s trajnostnim projektom »SLADKOSTI NA DREVESIH:MARIBORSKI KEKSOVEC« v decembru 2020 obeležila Mednarodni dan strpnosti

V času omejitev zaradi COVID 19 je Hortikulturno društvo Maribor skupaj z ostalimi projektnimi partnerji združilo energijo in znanje ter v teh decembrskih dneh zagnalo projekt - SLADKOSTI NA DREVESIH: MARIBORSKI KEKSOVEC. Najstarejše tovrstno slovensko društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1869, tudi ob koncu leta nadaljuje osveščanje širše javnosti o zelenih zakladih mesta Maribor.

Mariborska knjižnica ob svoji glavni dejavnosti, to je izvajanju javne službe na področju knjižnične dejavnosti, organizira in izvaja tudi kulturne in izobraževalne prireditve. Pred vhodom v Mariborsko knjižnico na Rotovškem trgu 2 v Mariboru, raste šest dreves vrste Cercidiphyllum japonicum. Slovensko ime počasi rastočega drevesa je japonski cercidifil, kot izpeljanka iz latinskega imena.

Rod Cercidiphyllum je tako kot ginko, živi fosil. Botanični arheologi so evidentirali fosiliziran list tega rodu, star okoli 49 milijonov let. Izvira iz Japonske, najdemo pa ga še na Kitajskem, Tajvanu in Koreji. Svoje mesto je zaradi odpornosti in drugih lastnosti našlo tudi v Evropi.   

Listje tega drevesa, ki uspešno raste tudi v urbanih delih mest, se skozi leto različno obarva. Posebnost tega drevesa je prav srčasto oblikovano listje, ki bogati okolico drevesa z aromo ožganega sladkorja, karamele in cimeta. To pride zlasti do izraza po dežju in v jesenskem času, ko je ozračje nasploh polno vlage in nudi mimoidočim čudovito senzorično izkušnjo. To je tudi razlog, da je ta vrsta drevesa v nemško govorečih deželah imenovana »Japanicher Kuchenbaum

Na pobudo predsednika Hortikulturnega društva Maribor, Boruta Ambrožiča so v trajnostnem projektu, ki promovira zelene zaklade mesta Maribor, to drevesno vrsto poimenovali »MARIBORSKI KEKSOVEC«

V projektu so svojo energijo in znanje združili: Hortikulturno društvo Maribor, Mariborska knjižnica, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Vrtec Ivana Glinška Maribor, Dom starejših občanov Tezno, Hiša! Društvo za ljudi in prostore, socialno podjetje in Skupna služba varstva okolja, Mestne občine Maribor.

Z namenom medgeneracijskega sodelovanja, zmanjševanja socialne izključenosti, povezovanja javne in civilne sfere ter izobraževanja širše javnosti, so otroci iz Vrtca Ivana Glinška v Mariboru, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, izdelali simbolne modelčke keksov in drugega peciva. Tej akciji so se pridružili tudi prebivalci Doma za starejše Tezno, ki so zaradi omejitev v zvezi z zajezitvijo COVID 19, prav tako že dlje časa izolirani. Članice in člani Hortikulturnega društva so z izdelanimi modelčki keksov, okrasili drevesa pred vhodom v Mariborsko knjižnico. V okviru projekta je bil izdelan tudi e-letak, ki bo nameščena na spletnih straneh sodelujočih ter pred vhodi enot Mariborske knjižnice, Vrtca Ivana Glinška, Doma za starejše Tezno, Društva Hiša in Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM.

Okrasitvi dreves na Rotovškem trgu pred vhodom v Mariborsko knjižnico sta se pridružila: predstavnica Skupne službe varstva okolja - Mestna občina Maribor, mag. Živa Bobič Červek in predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Maribor, mag. Dejan Petkovič.

Projektni partnerji so aktivnosti projekta SLADKOSTI NA DREVESIH: MARIBORSKI KEKSOVEC vezali na Mednarodni dan solidarnosti, 20. december, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 2005. V letošnjem letu je ta dan še posebej namenjen ranljivim skupinam, za katere ima lahko bolezen COVID 19 resne posledice za njihovo zdravje ali celo ogroža njihovo življenje. Solidarnost je skrb drug za drugega, zato ni naključje, da solidarnosti namenjamo posebno pozornost prav v letošnjem decembru, ki je poln omejitev.

Solidarnost se odraža v konkretnih dejanjih, so složni sodelujoči v projektu.