Simpozij: Čeri pri spodbujanju branja najstnikov: razvijanje bralnih strategij pri učencih tretjega triletja in pri srednješolcih

24

november

2015

Datum: 24. novembra 2015, Ljubljana

Tip prireditve: Simpozij

Ciljna skupina: odrasli

24. november 2015

Simpozij je pripravilo Društvo bralna značka Slovenije v sodelovanju z revijo Otrok in knjiga ter Javno agencijio za knjigo RS

Tokrat so bili v ospredju našega skupnega zanimanja mladi bralci od drugega triletja naprej. Zanimalo nas je branje, ki jim ga ponujamo in načini, metode dela, ki so morda pri delu z njimi uspešnejši od drugih. Simpozij je nadgradil lansko temo Branje je potovanje (tudi za najstnike!), saj se je pokazalo, da je najstniško obdobje v bralnem razvoju prav posebej občutljivo. Na simpoziju smo predstavili razvijanje bralne pismenosti pri najstnikih, njihovo občutljivost in zmožnost vizualne pismenosti, posebej pa smo bili pozorni na učence in dijake, ki imajo slabše bralne zmožnosti, zato je treba nivo pričakovanja ter metode dela prilagoditi njihovi zmožnosti, starosti, interesom ipd. Simpozij je pripravilo Društvo bralna značka Slovenije v sodelovanju z revijo Otrok in knjiga ter Javno agencijio za knjigo RS.

Referenti in naslovi referatov:

  • dr. Boža Krakar Vogel: Procesno razvijanje pismenosti
  • doc. dr. Janja Batič: Pomen vizualne pismenosti za celostno branje multimodalnih besedil
  • doc. dr. Mojca Lipec Stopar: Težave bralnega razumevanja na prehodu od »učenja branja« k »branju za učenje«
  • Miha Mohor: Priredbe literarnih del za mladino
  • mag. Tilka Jamnik, dr. Dragica Haramija: Projekt medgeneracijskega branja 
  • mag. Tilka Jamnik: Predstavitev novitet   
  • Darka Tancer Kajnih in mladi bralci: okrogla miza

Referati s simpozija bodo objavljeni v 95-ti številki revije Otrok in knjiga, ki bo izšla predvidoma v prvi polovici leta 2016.