Revija Otrok in knjiga. Tiskovna konferenca

18

januar

2023

Lokacija: Univerzitetna knjižnica Maribor

Tip prireditve: Drugo

Ciljna skupina: odrasli, starejši

Na fotografiji so člani uredniškega odbora revije Otrok in knjiga na tiskovni konferenci: (z leve) Maja Logar, dr. Barbara Pregelj, dr. Gaja Kos, dr. Peter Svetina, Darka Tancer Kajnih (urednica revije), Robert Kereži (tajnik revije), mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Tatjana Pregl Kobe

Revija Otrok in knjiga

V sredo, 18. januarja 2023 smo ob 12.00 uri v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor obeležili 50-letni jubilej revije OTROK IN KNJIGA, edine slovenske specializirane strokovne revije za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev.

Revija od začetka izhaja v Mariboru, svoj sedež ima v Mariborski knjižnici, ki je njena izdajateljica in založnica. Izhaja s pomočjo subvencije Javne agencije za knjigo RS.

Revija je skupaj s Podjetjem za promocijo kulture Franc-Franc in Časopisno-založniškim podjetjem Večer leta 1996 ustanovila večernico, prvo vseslovensko nagrado za najboljše izvirno otroško/mladinsko literarno delo preteklega leta. Leta 1992 je bila tudi med ustanovitelji Slovenske sekcije IBBY (Mednarodne zveze za mladinsko književnost).
Za svoj prispevek na področju bralne kulture, literarnoteoretične misli in kritike mladinske književnosti je leta 2003 prejela Glazerjevo listino.

Revijo so predstavili urednica Darka Tancer-Kajnih ter članice in člani uredniškega odbora revije Otrok in knjiga.

Po 42 letih dela z revijo in po 38 letih njenega urejanja se je hkrati z upokojitvijo kot urednica poslavlovila DARKA TANCER-KAJNIH. Skupaj je uredila 100 publikacij: 95 številk revije, eno posebno, simpozijsko izdajo ter štiri monografske publikacije, ki jih je izdala revija Otrok in knjiga.