Revija Otrok in knjiga št. 97

18

januar

2017

Datum: 18.1.2017

E-revija Otrok in knjiga št. 97

Uvodni članek je prispeval dr. Primož Vitez, profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, prevajalec (dobitnik Sovretove nagrade), jezikoslovec, glasbenik in snovalec številnih dramaturgij (dobitnik Borštnikove nagrade). V svoji obsežni, študijsko poglobljeni in hkrati zelo zanimivo napisani razpravi Nova Pika Nogavička in status prevodnega besedila  na osnovi sodobnih prevodoslovnih teorij  razmišlja o prevodu kot avtorski rekompoziciji, o zastarevanju prevodov, o kultnem tekstu prvega prevoda Pike Nogavičke in o motivaciji in invenciji novega prevoda Nade Grošelj. V besedilu pojasni splošne kriterije pristopa k prevajanju kot jezikovni dejavnosti in opozori na pomen in razsežnosti novega,  prvega iz izvirnika narejenega prevoda Pike Nogavičke. (Str. 5-17)

Poseben tematski sklop (str. 18- 60)  je tokrat namenjen popularni mladinski književnosti. Besedila so nastala v povezavi s simpozijem, ki ga je v  okviru 21. Srečanja slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede zasnovala revija Otrok in knjiga. Izhodišča za razmišljanja je pripravila Darka Tancer-Kajnih, članke pa so prispevali: dr. Igor Saksida, redni profesor za mladinsko književnost na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem, dr. Tina Bilban, raziskovalka, kritičarka in članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih knjig, Zdravko Duša, dolgoletni urednik mladinskega leposlovja na Cankarjevi založbi, publicist, prevajalec in scenarist, Irena Miš Svoljšak, urednica in predstavnica Miš založbe, Alenka Urh, urednica Mlade sodobnosti pri reviji Sodobnost, literarna kritičarka in prevajalka in Alenka Veler, urednica mladinskega leposlovja v založbi Mladinska knjiga in prevajalka. Prispevki opredeljujejo pojme popularno, poljudno in trivialno, očrtajo mesto tovrstne književnosti v učnih programih, predstavljajo načine soočanja s popularno literaturo pri bralnih dogodkih, se na osnovi podatkov o prodaji in izposoji na Slovenskem sprašujejo o razmerju med kvaliteto in priljubljenostjo mladinske literature, predstavljajo uredniške koncepte založb Mladinska knjiga, Miš in Sodobnost International in tudi nekatere založniške probleme, povezane z naslovno temo,  kritično razmišljajo o knjigi kot dobrini nacionalnega  pomena, o subvencijah, dobičku in promociji posameznih knjig.

V rubriki Pogled na svoje delo je objavljen intervju Irene Duša s priljubljeno in mednarodno uveljavljeno (večkrat nagrajeno) norveško pisateljico Mario Parr, ki je bila gostja založbe  Mladinske knjige v času Slovenskega knjižnega sejma 2016.  Manica Musil predstavlja odmevnost svojih avtorskih slikanic s tekstilnimi ilustracijami v mednarodnem prostoru.

V rubriki IBBY novice so objavljene utemeljitve priznanj Slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja: Idi Mlakar Črnič, Ireni Cerar, Urški Bajde in Službi za mlade bralce v Mariborski knjižnici.

V počastitev življenjskega jubileja  pesnika Miroslava Košute je ponatisnjen drugi del odlične spremne besede Nika Grafenauerja  iz knjige izbranih Košutovih pesmi za otroke z naslovom Križada (str. 71-78). 

V rubriki Odmevi na dogodke Meta Blagšič, Lea Hedl in Zdenka Gajser predstavljajo 16. Pravljični dan v Mariborski knjižnici in z njim povezan simpozij Prenos pravljic v raznotere pojavne oblike in umestitve. (Str. 79-84).

V rubriki Ocene – poročila Vojko Zadravec namenja pozornost Prazniku zlatih hrušk in priznanjem za izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo, izvirno slovensko poučno knjigo  ter prevedeno mladinsko leposlovno knjigo. Z zlato hruško nagrajena knjiga Nataše Konc Lorenzutti Kdo je danes glavni  je predstavljena še z recenzijo Tine Bilban. O vsebini mednarodne revije Bookbird 2015 podrobno poroča prispevek Tanje Pogačar

Na naslovnici je ilustracija Marjana Mančka iz knjige Miroslava Košute Križada (MK, 2006). Ilustrator je bil v letu 2016 kandidat Slovenske sekcije IBBY za Andersenovo nagrado. To najpomembnejše mednarodno priznanje za mladinsko književnost in ilustracijo  bienalno podeljuje Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBBY pisateljem in ilustratorjem za celotni opus.