Revija Otrok in knjiga št. 90

10

december

2014

Datum: 10.12.2014

E-revija Otrok in knjiga št. 90

V uvodnem članku ZGODOVINA V ZGODBAH, avtorice Dragice Haramije  so predstavljena slovenska leposlovna dela, ki sodijo v zgodovinski prozni žanr. Večina obravnavanih literarnih del ima natančno podano letnico dogodka ali pa je čas dogajanja podan širše, npr. življenjsko obdobje znane zgodovinske osebe ali obdobje ali stoletje. V mladinski književnosti se kažejo štiri skupine besedil: realistična zgodovinska proza, ki ustreza vsem določilom žanra; realistična avanturističnozgodovinska proza, katere temeljni motiv je zgodovinsko preverljivo dejstvo, zgodba pa je po svojem bistvu pustolovska; fantastična pripoved (otrok potuje v času ali s pomočjo nekega predmeta ugleda preteklost); zgodovinska pripovedka. V članku Darje Mazi Leskovar SLOVENSKA MLADINSKA PROZA V LISTU AMERIŠKIH SLOVENCEV je predstavljena mladinska proza, ki je bila objavljena v ameriški izseljeniški publikaciji Mladinski list – Juvenile oziroma The Voice of Youth – Glas mladih v obdobju od leta 1922 do 1975. Prispevek se osredotoča na prozne objave avtorjev, ki so ustvarjali na slovenskem narodnostnem ozemlju in poskuša ugotoviti, kdo so bili prevladujoči avtorji in katera so bila prevladujoča besedila. Razen tega raziskuje, v kolikšni meri ta besedila vnašajo slovenskost oziroma, po teoriji Bernharda Waldenfelsa, tujost v okolje ameriških Slovencev. Prispevek KOMIČNO V SLOVENSKI MLADINSKI DRAMATIKI avtorice Katarina Germšek pa predstavlja razvojni pregled slovenske mladinske dramatike s komičnimi elementi, ki je izšla v knjižni obliki. V starejših slovenskih mladinskih dramskih delih prevladuje predelava pravljične snovi, medtem ko se v sodobnejših igrah kažejo že satirične družbenokritične ideje. Zastopanost komike v mladinskih delih druge polovice 20. stoletja je velika, saj so se avtorji odmaknili od vzgojne paraboličnosti. Teoretične definicije komičnega (Bergson, Gantar) so v obravnavanih slovenskih mladinskih dramskih delih prikazane na konkretnih primerih.