Revija Otrok in knjiga št. 85

26

november

2012

Datum: 26.11.2012

E-revija Otrok in knjiga št. 85

Tomaž Zupančič - Kakovostna književna ilustracija za otroke
V prispevku so poudarjene motivacijska, kognitivna, afektivna in estetska vloga kakovostne ilustracije v otrokovem razvoju. Omenjeni sta likovno didaktični načeli ustvarjalnosti in kakovosti. Razložena je razlika med človekovim prirojenim občutkom za likovni red in privzgojenim občutkom za lepo ter nekaj napotkov za pedagoško delovanje v funkciji ohranjanja in razvijanja obeh omenjenih sposobnosti. Predstavljeni so kriteriji za določanje likovne in vsebinske kakovosti ilustracij, namenjenih otrokom. Na likovnem področju so to: poznavanje likovnega jezika in kompozicijskih pravil ter občutek za likovno gradnjo, risarske sposobnosti ilustratorja, poznavanje anatomije in pravil upodabljanja prostora. Predstavljeni so prostorski ključi, ki so prisotni v kakovostnih ilustracijah. Kakovostna ilustracija vsebuje individualno noto avtorja in se osredotoča na likovno bistveno. Opisani so primeri kršenja likovnih zakonitosti v nekakovostni ilustraciji. Na koncu je predstavljenih nekaj tipičnih likovnih in vsebinskih banalnosti, ki se pojavljajo v slabih ilustracijah. Omenjena je negativna vloga vcepljanja družbenih, spolnih in estetskih stereotipov. Podana je shema likovnih in vsebinskih kriterijev za določanje kakovostne ilustracije.

Alenka Čuš nam v svojem prispevku Bralne navade Slovencev v Argentini razkrije njihov dobro organiziran slovenski šolski sistem: osnovne dopolnilne
šole in Srednješolski tečaj. Skozi prispevek nam predstavi najnovejše izsledke visokošolskega študija slovenskega jezika znotraj argentinskega sistema in razkrije kako velik vpliv na ohranjanje slovenskega jezika in kulture ima cerkev s svojo izrazito povezovalno vlogo med posameznimi društvi. v prispevku je podano še stanje izseljenskih knjižnic v Buenos Airesu. Podrobneje pa so predstavljeni še rezultati anketnega vprašalnika na temo bralnih navad otrok Slovencev v Argentini in opazovanje književnega pouka.

Med 20. in 22. septembrom 2012 je v Murski Soboti potekalo 17. Oko besede, osrednje strokovno in družabno srečanje ustvarjalcev slovenske mladinske književnosti, torej pisateljev, izdajateljev, premišljevalcev, razlagalcev, promotorjev in posredovalcev mladinske književnosti. Simpozijsko pozornost so udeleženci tokrat posvetili slovenski mladinski književnosti, elektronskim medijem in sodobni IK-tehnologiji. Simpozij »je bil dobro obiskan, in to na obeh straneh, veliko je bilo govorcev in veliko poslušalcev. In bil je, kot se rado reče, interdisciplinaren. Kajpak je ta oznaka lahko tudi dober alibi za srečanja, na katerih ljudje ne najdejo skupnega jezika in govorijo drug mimo drugega, ampak je treba hitro dodati, da lahko najbrž samo na ta način dobimo dobro celostno sliko vesoljskih razdalj med disciplinami in tudi kak dragocen sinergetični detajl. Referate s simpozija, ki jih objavljamo so prispevali:

 • Meta Grosman: Izzivi novih tehnologij
 • Gaja Kos: Prodor sodobnih spletnih komunikacijskih oblik v mladinsko književnost
 • Tilka Jamnik: Mladi in mediji v sodobni mladinski književnosti
 • Cvetka Bevc: Znakovni sistem mobilnikov in facebooka ter vprašanje identitete v mladinskem romanu Desetka
 • Majda Koren: Svetovni splet, Župca in branje leposlovja
 • Igor Černe: Vpliv modernih medijev na delovanje knjižnice
 • Roman Vodeb: Psihoanaliza, branje in (tiskana) knjiga
 • Feri Lainšček: Po Gutenbergovi eri
 • Slavko Pregl: Kaj pa, če … Nekaj kratkih replik)

Objavljamo pa še naslednje prispevke:

 • Polonca Kovač: 200 let Grimmovih pravljic
 • Maša Oliver: Razstava Grimmove pravljice v slovenskih prevodih v NUK
 • Zdenka Gajser, Igor Černe, Lea Hedl: Pravljično leto v Mariborski knjižnici
 • William G. Brozo: Kako premagati primanjkljaje v bralnih dosežkih fantov: privlačna besedila, privlačne oblike dela
 • Dragica Turjak: 80 let Darje Kramberger
 • Marta Novak: Bibliografija Darje Kramberger za obdobje 1967–2012
 • Algoritem arene. Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012
 • Kristina Picco: Nagrajene pisave
 • Meta Grosman: Srečanje z zunajevropsko kulturo
 • Tanja Pogačar: Bookbird 2011
 • Tanja Tolar: Quentin Blake in veselje nad življenjem