Revija Otrok in knjiga št. 83

20

junij

2012

Datum: 20.6.2012

Spoštovani bralci!

Prva letošnja številka je po daljšem času spet povsem tematska, s čimer je uredništvo želelo poudariti njen praznični značaj: obeležitev 40-letnice izhajanja te edine slovenske specializirane revije za vprašanja mladinske književnosti in 20-letnice delovanja Slovenske sekcije IBBY (Mednarodne zveze za mladinsko književnost), ki ima v reviji svojo stalno rubriko.
83. številka je nastajala v povezavi z mednarodnim simpozijem o evropski pravljici, ki ga je pripravilo uredništvo revije Otrok in knjiga. Teze za simpozijska  razmišljanja sta zasnovala redna profesorja dr. Dragica Haramija z mariborske univerze in dr. Igor Saksida z ljubljanske univerze. Simpozij je uredništvo vsebinsko uresničilo v sodelovanju s Slovensko sekcijo IBB Y, preko katere so potekali vsi mednarodni stiki oz. pridobivanje tujih referentov. Za izvedbo simpozija – 24.in 25. maja 2012 v kongresni dvorani Hotela City – pa je poskrbela Mariborska knjižnica, izdajateljica in založnica revije.
Načrtovani simpozij je že pred dvema letoma postal del širše zastavljenega projekta EVROPSKA PRAVLJICA, s katerim Mariborska knjižnica sodeluje v bogatem programu Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture. Simpozijska razmišljanja – o temah in motivih skupne evropske folklorne tradicije in o posebnostih ljudskega pravljičnega izročila v posameznih deželah, o pravljičnih žanrih in avtorskih poetikah, o pomenu pravljičnih arhetipov za otrokov osebnostni razvoj ter o pravljici kot pripovednem dogodku – so se tako povezala še z mednarodnim pravljičnim večerom, ki je bil sicer namenjen širši javnosti. Uveljavljeni domači in tuji pripovedovalci so pravljično čarobnost ponesli še v vsa partnerska mesta EPK (na Ptuj, v Novo mesto, Slovenj Gradec, Mursko Soboto in Velenje).

V mesecu maju pa je knjižnica izdala tudi strokovno monografijo o umetnosti pripovedovanja z naslovom Za pravljice odklenjene ključavnice. Osnovna cilja Evropske prestolnice kulture (na pobudo grške ministrice za kulturo in umetnice Meline Mercouri jo je leta 1985 uvedel Svet ministrov Evropske unije) ostajata ves čas nespremenjena: promovirati bogastvo evropskih kultur ter skozi zavest o vrednosti kulturnih različnosti graditi medsebojno razumevanje in skupno evropsko identiteto.

Pravljice to nalogo že stoletja (celo tisočletja) uspešno opravljajo. S svojo arhetipsko simboliko, ujeto v eno najpreprostejših, a hkrati umetniško dovršenih oblik, ustvarjajo bogate domišljijske svetove, ki otrokom na intuitivni ravni posredujejo tudi globoka filozofska in psihološka sporočila. Ker v njih odsevajo življenjske
izkušnje mnogih rodov, ljudstev in narodov, je njihova govorica univerzalna; pravljice zlahka premaguje nacionalne meje, pa tudi socialne in generacijske razlike. Maribor – »mesto na prepihu zgodovine« in »mesto spodrezanih korenin«, kot ga je v Mariborski knjigi označil pesnik in urednik Andrej Brvar – tako v času
najhujše svetovne gospodarske krize po drugi svetovni vojni dobiva »izjemno priložnost za razvoj kulture na različnih ravneh družbe« in dragocen svetovljanski naboj, ki bo gotovo pustil trajne sledi.

Zahvaljujemo se vsem, ki so – kot pravljični junaki, ki pogumno premagujejo težave – do konca verjeli, da bo kljub finančni negotovosti (tudi ta) projekt EPK realiziran.

Darka Tancer-Kajnih
Urednica revije Otrok in knjiga

Hans Hagen
Moč jezika

Avtor poudari pomen zgodb in branja ter možen vpliv pravljic na otroka in njegov razvoj. Ker je tudi sam ustvarjalec zgodb in poezije za otroke in mladino, svoja razmišljanja pripoveduje kot zgodbo, kot spomine na svoje otroštvo in na srečevanje s tistimi umetniškimi deli, ki so ga očarala kot otroka (knjige, filmi in biblične zgodbe), in nadalje na predmete in dogodke, ki so vznemirjali njegovo domišljijo. Doživljanje zgodb in vživljanje v njihove junake je možno zaradi jezika. Jezik ima izjemno moč in globok vpliv na ljudi, oživlja nepoznano in je največje umetniško delo, poudarja referent. Zaključi z dvema primeroma, ki ju sicer uporablja pri delu z otroki, da bi dokazal, kako močno nas jezik tudi zbližuje. Avtor želi, da bi bil njegov referat veder začetek k resnemu simpoziju.

The author stresses the importance of stories and reading and possible impact of fairy tales on a child and his growth. He himself being an author of stories and poetry for the youth, he presents his reflections as a story, memories of his childhood, and encounters with those works of art that enchanted him then as a child; these are books, films and biblical stories, and further on the things and the events which excited his imagination. It is the language that makes it possible to experience the stories and identify with their characters. He stresses that language has a tremendous power and a profound influence on people; it brings the unknown to life and it is the greatest work of art. To prove how strongly language brings us together he concludes with two examples which he uses with the work with children. The author wishes his paper to be a light-hearted start to a serious symposium.