Revija Otrok in knjiga št. 72

15

december

2008

Datum: 15.12.2008

 
V predzadnji, 72. številki revije Otrok in knjiga si lahko preberete prvi del obširnega članka Dragice Haramije o mladinski prozi uveljavljene slovenske avtorice Dese Muck.
Maja Smotlak piše o zamejski mladinski reviji Galeb. Njen članek povzema glavne ugotovitve krajše raziskovalne naloge o reviji, ki izhaja neprekinjeno že od leta 1954. Avtorica revijo (njena naklada se giblje od 2200 do 2500 izvodov), ki jo od šolskega leta 2001/2002 dalje prejemajo brezplačno vsi prvošolci šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji, podrobneje predstavi, osvetli pa tudi vsebine, ki so se izkazale kot posebej kvalitetne in uporabne tudi za učitelje in starše, predvsem pri razvoju mladega bralca v prvem in delno tudi drugem triletju osnovne šole. Vsa objavljena besedila so izvirna dela sodobnih slovenskih avtorjev iz zamejstva in Slovenije ter so bila posebej napisana za prvo objavo v Galebu. Prispevek skuša odgovoriti še na vprašanje, zakaj naj bi otroci in učitelji iz matične domovine ob množici slovenskih revij posegali tudi po reviji Galeb.
Andrej Adam nam skuša v svojem prispevku Gospodar muh in poučevanje demokracije pokazati, kako je mogoče roman Williama Goldinga Gospodar muh (oziroma njegove posamezne dele) uporabiti v šoli pri pouku državljanske vzgoje in etike. Njegova teza je, da je mogoče z njegovo pomočjo (in s pomočjo filma, ki se od knjige bistveno ne oddaljuje) pripraviti zanimive razprave o demokraciji z učenci osmih razredov, pri tem izhajati iz izkušenj otrok in izpolnjevati nekatere temeljne cilje sodobnega poučevanja državljanske vzgoje oziroma demokratičnega državljanstva. 
Iz 31. svetovnega kongresa IBBY, ki je potekal od 7. do 10. septembra 2008 v danski prestolnici, nam poroča glavna in odgovorna urednica revije Otrok in knjiga Darka Tancer – Kajnih.
Maruša Avguštin se je v spominih poklonila letos preminuli vsestranski umetnici, arhitektki, akademski slikarki, plesalki, likovni in plesni pedagoginji, kritičarki, teoretičarki, zgodovinarki in publicistki Mariji Vogelnik.
Objavljamo pa tudi članek o večernici 2007 ter pogovore z nominiranci (Andrej Predin, Andrej Rozman Roza, Ervin Fritz, Anja Štefan in Dim Zupan).
V odmevih na dogodke, nam Meta Grosman v prispevku Bralna pismenost za večkulturno družbo, ki ga je v obliki okrogle mize, na mednarodni dan pismenosti, 8 septembra 2008, že tradicionalno pripravilo Bralno društvo Slovenije, poda povzetke in zaključke iz tega srečanja. Osrednje vprašanje okrogle mize o bralni pismenosti za življenje in delovanje v večkulturni družbi bo v prihodnosti terjalo vedno nove odgovore in rešitve.Avtorica pa poudarja, da je pri iskanju teh odgovorov treba izhajati iz jasne in nesporne osrednje vloge materinščine kot jezika primarnega odnosa do sveta in soljudi, razumevanja preteklosti ter načrtovanja prihodnosti in še bi lahko naštevali.
V okviru prireditev 13. dnevov knjige, ki so se od 21. do 24. aprila odvijali po vsej državi, je 21. aprila 2008 v prostorih Društva slovenskih pisateljev potekala okrogla miza, ki jo je organizirala Sekcija za mladinsko književnost. Poleg osrednjega gosta, prof. Livia Sossija z Univerze v Vidmu, so o svetosti besede pri otroku in odraslem razmišljali: pisatelj Marko Kravos, pisateljica Aksinja Kermauner, doktorica mladinske književnosti iz. prof. Dragica Haramija, in pisateljica Janja Vidmar, ki je debato tudi povezovala. V Odmevih na dogodke objavljamo vsa razmišljanja, ki so bila posredovana uredništvu revije Otrok in knjiga (Marko Kravos, Aksinja Kermauner in Janja Vidmar).
V poročilih in ocenah pa lahko preberete še prispevke Dragice Haramija in Maje Kmecl o knjižni zbirki Spominčice, Tanje Pogačar o 1000 und 1 Buch 2007 in Alma 2008 ter prispevek namenjen mentorjem bralne značke - Splošno o bralni znački.