Revija Otrok in knjiga št. 68

30

maj

2007

Datum: 30.5.2007

E-revija Otrok in knjiga št. 68

Številka 68 je izšla v začetku meseca julija 2007. Obsega 132 strani (2 barvni reprodukciji, naslovnica Marjana Mančka iz slikanice Pedenjped).

Na predlog Jakoba J. Kende (avtorja študij o fantastični pripovedi, ki smo jih objavljali v preteklem letu) se je uredniški odbor odločil za prevod v mednarodnem prostoru zelo odmevnega članka avtoric Whited in Grimes Kaj bi storil Harry? J.K. Rowling in teorije etičnega razvoja Lawrenca Kohlberga Etičnim in ideološkim, deloma pa tudi estetskim pomislekom kritikov pripovedi avtorici zoperstavita sistematično analizo moralnega presojanja likov iz pripovedi , in sicer na podlagi teorije etičnega zorenja, kot jo je izhajajoč iz Piageta razvil predvsem Kohlberg. S takšno analizo avtorici prispevka mdr. pokažeta bogastvo etične in ideološke plati pripovedi ter njeno spodbujanje bralca k moralnemu zorenju.
Gaja Kos v svoji razpravi Prvoosebni pripovedovalec - junak našega časa?Prvoosebni pripovedovalec v sodobni realistični mladinski prozi ugotavlja, da je veliko število prvoosebnih pripovedi tesno povezanih s t.i. tabu temami, ki razkrivajo širok spekter problemov sodobnih mladostnikov. Primerjava izvirnih in tujih del pa pokaže, da domača dela tako na jezikovno-slogovnem kot tudi kompozicijskem nivoju izrazito ne odstopajo od prevedenih in da torej ne odkrivajo posebne specifike slovenske mladinske književnosti.
Andrej Adam v prispevku Epistemološki problem v knjigi Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa poskuša spodbuditi medpredmetno sodelovanje med angleščino in filozofijo v okviru gimnazijskega izobraževanja. V ta namen v delu Marka Haddona izpostavi epistemološki problem, ki se nanaša na vprašanja virov in gotovosti spoznanja. Cilj razprave je razvijanje kritičnega mišljenja, pri čemer je avtor posebej pozoren na navajanje argumentov in njihovo presojo. Dragica Haramija v članku Mladinska proza Janje Vidmar pregledno predstavlja celoten knjižni opus priljubljene in večkrat nagrajene mladinske pisateljice. Značilnosti posameznih literarnih del so v članku predstavljene po žanrih. Jelena Sitar v članku Kratek oris slovenske lutkovne dramaturgije na poti skozi čas zelo zgoščeno, a slikovito predstavlja značilnosti slovenskega lutkarstva od njegovih začetkov do danes. V rubriki Pogled na svoje delo se je predstavil pisatelj Dušan Šarotar, prevedli pa smo tudi avtobiografsko prozo z Andersenovo medaljo nagrajenega izraelskega pisatelja Urija Orleva, ki jo je avtor pripravil za 12. kongres Reading Adventure leta 2007 v Jeruzalemu.  Ob 70-letnici Polonce Kovač smo ponatisnili intervju, ki ga je za  izbor njenih zgodb s pisateljico opravila Marjana Kobe. Objavili smo zanimivo in kritično razmišljanje Slavka Pregla o pozornosti države do institucij ter društev, ki se pri nas ukvarjajo z bralno kulturo. S tem besedilom je avtor  sicer sodeloval na kongresu slovenskih založnikov meseca maja 2007 v Portorožu. Maruša Avguštin je izčrpno poročala o 44. sejmu otroških knjig v Bologni oz. o ilustratorskih utrinkih s tega največjega sejma otroških knjig. Darka Tancer-Kajnih je objavila svoj svečani govor ob 10. podelitvi večernice na srečanju Oko besede v Murski Soboti. V rubriki IBBY novice najdemo novozelansko poslanico otrokom sveta ob mednarodnem dnevu knjig za otroke 2007. V rubriki Poročila so prispevki o nominirancih in nagrajenki desetnice v letu 2007 in o Levstikovih nagradah za leto 2007. V rubriki Ocene je Robert Felix Titan vzel pod drobnogled knjigo Dušana Dima Distorzija in knjigo Pujs Kevina Brooksa.; Andrej Adam je razmišljal o Dantovi knjigi Filozofsko razvrednotenje umetnosti, Berta Golob o informativnosti priročnika Marjete Žebovec Slovenski književniki, Milena Mileva Blažić o zbirki slovenskih in svetovnih pravljic, ki jih je izdala založba Nova revija (uredil Niko Grafenauer), Tanja Pogačar pa je podrobno predstavila vsebino revije Bulletin Jugend&Literatur 2006