Rektorat

Knjižnično gradivo

  • RADOVANOVIČ, Sašo. (2006). Okrogle obletnice mesta Maribor 2006. Mariborčan, let. 12 (št. 124), str. 40 – 45
  • RADOVANOVIČ, Sašo. (2005). Mariborsko bančništvo. Mariborčan, let. 11 (št. 120), str. 32
  • RADOVANOVIČ, Sašo. (2004). Začetki bančništva v Podravju in Mariboru. Mariborčan, let. 10 (št. 109), str. 42
  • RADOVANOVIČ, Sašo. (2000). Mariborsko bančništvo. Mariborčan, let. 6 (št. 56), str. 64
  • PREMROV, Iztok. (1974). Arhitektura devetnajstega stoletja v Mariboru. Časopis za zgodovino in narodopisje, letnik? (št. 10) zvezek 2, str. 341