Raziskovalne naloge

Vabimo vas k prebiranju raziskovalnih nalog v elektronski obliki, ki so jih pripravili mladi raziskovalci osnovnih in srednjih šol Podravja na osnovi razpisa Zveze za tehnčno kulturo Slovenije, Regionalnega centra Maribor.

Primerjava ljubezenske poezije Bogdana Novaka in Toneta Pavčka

Naslov naloge:   Primerjava ljubezenske poezije Bogdana Novaka in Toneta Pavčka
Avtorji: Tina Bencik, Ireneja Podvršnik
Raziskovalno področje: slovenski jezik
Šola: OŠ Fram

Priprava Banke Celje, d.d. na uvedbo skupne valute Evro

Naslov naloge:    Priprava Banke Celje, d.d., na uvedbo skupne valute Evro
Avtorji: Mateja Retuznik, Nikita Tratenšek
Raziskovalno področje: ekonomija
Šola: Srednja šola Slovenska Bistrica

Razmerje, sorazmerje in podobnost nekoč in danes

Naslov naloge:    Razmerje, sorazmerje in podobnost nekoč in danes
Avtorji: Anja Šarič, Martina Tepej
Raziksovalno področje: matematika
Šola: OŠ Fram

Romi - živeti ali ne živeti z njimi

Naslov naloge:    Romi - živeti ali ne živeti z njimi,    Priloge
Avtorji: Tina Bencik, Jernej Detela
Raziskovalno področje: družboslovje (sociologija)
Šola: OŠ Fram

Ruše - zdravo mesto

Naslov naloge:    Ruše - zdravo mesto
Avtorji: Ines Ačko Bobovec, Lina Jurič, Larisa Lep
Raziskovalno področje: turizem, geografija
Šola: OŠ Janka Glazerja Ruše