Raziskovalne naloge

Vabimo vas k prebiranju raziskovalnih nalog v elektronski obliki, ki so jih pripravili mladi raziskovalci osnovnih in srednjih šol Podravja na osnovi razpisa Zveze za tehnčno kulturo Slovenije, Regionalnega centra Maribor.

Barvila v jesenskih listih forsitije

Naslov naloge:   Barvila v jesenskih listih forsitije
Avtorji: Lea Kos, Nika Tajnikar, Mitja Krajnc
Raziskovalno področje: biologija
Šola: Srednja šola Slovenska Bistrica

Boli – naj teče kri ; samopoškodovanje

Naslov naloge:   Boli - naj teče kri
Avtorji: Nina Caf, Katja Edelbaher, Nikita Zatler
Raziskovalno področje: psihologija
Šola: OŠ Pesnica

Evro pri nas doma?!

Naslov naloge:    Evro pri nas doma?!
Avtorji: Tjaša Hertiš, Barbika Jamnikar, Sandra Šulec
Raziskovalno področje: ekonomija
Šola: OŠ Janka Glazerja Ruše

Integrirana pridelava hrane v Laporju

Naslov naloge:   Integrirana pridelava hrane v Laporju
Avtorji: Marisa Mastinšek, Tjaša Onič
Raziskovalno področje: ekologija z varstvom okolja
Šola: OŠ Gustava Šiliha Laporje

Jaz pa že nisem odvisen od računalnika!

Naslov naloge:    Jaz pa že nisem odvisen od računalnika!
Avtorji: Aleksandra Šopinger, Kaja Vujanovič, Ksenija Žavcer
Raziskovalno področje: psihologija
Šola: OŠ Selnica ob Dravi