Priznanje IBBY 2020 Agici Kovše

Nagrada in priznanja Slovenske sekcije IBBY 2020

Enajstič zapored so bili izbrani prejemniki priznanj za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja Slovenske sekcije IBBY.

Priznanje Slovenske sekcije IBBY 2020 je prejela naša sodelavka Agica Kovše, mladinska knjižničarka in pripovedovalka, ki  s svojimi inovativnimi in medpodročnimi pristopi ter bibliopedagoškim delom že dve desetletji bogati slovenski prostor mladinskega knjižničarstva... 

Nagrado Slovenske sekcije IBBY 2020 je prejelo Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, priznanja pa še Festival Oko besede in Damjana Mustarstrokovna promotorka branja vseh generacij.

Slovenska sekcija IBBY