Priznanje IBBY 2013 Darki Tancer-Kajnih

Slovenska sekcija IBBY, ki aktivno deluje tudi v Mednarodni zvezi za mladinsko književnost IBBY (International Board on Books for Young People) je leta 2013 že četrtič zapored podelila priznanja za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja.

Priznanje je letos prejele tudi urednica revije Otrok in knjiga, ki jo izdaja Mariborska knjižnica, in naša sodelavka Darka Tancer-Kajnih.

Obrazložitev priznanja Slovenske sekcije IBBY:
Darka Tancer-Kajnih

Urednica revije Otrok in knjiga in profesorica slovenščine na Gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše, rojena 1956, je oseba in strokovnjakinja, ki jo mladinska književnost vseskozi izrazito opredeljuje, vse od tedaj,ko je bila bibliotekarka v Mariborski knjižnici in vodja Službe za mlade bralce ter predavateljica na Pedagoški akademiji. Kot urednica revije Otrok in knjiga zavzeto in neutrudljivo išče nove poti, povezovanja, sodelovanja in strokovna izhodišča. Je tudi odlična in proniciljiva organizatorka, usmerjevalka literarnih srečanj in dogodkov (simpozijev in okroglih miz na Očesu besede idr.) in aktivna sodelavka v društvih, organizacijah, žirijah idr. (v Društvu Bralna značka Slovenije-ZPMS, v Slovenski sekciji IBBY, pri nagradi večernica idr.).

Darka Tancer-Kajnih na različnih delovanih področjih, povezanih s svojimi zaposlitvami in strokovnim delovanjem, ob vsem službenem delu, kot profesorica neustavljivo promovira književnost in branje med srednješolci ter snuje zanimive slovenske in mednarodne projekte.

Slovenska sekcija IBBY