Pregled in podaljševanje gradiva

Rok izposoje je možno podaljšati:

 • najdaljši skupni rok izposoje za gradivo, ki ima redni rok izposoje 21 dni, je 63 dni,
 • najdaljši skupni rok izposoje za gradivo, ki ima redni rok izposoje 7 dni, je 21 dni,
 • najdaljši skupni rok izposoje za gradivo na bibliobusu je 84 dni.

Roka izposoje ni mogoče podaljšati:

 • časopisom in revijam,
 • gradivu, ki je rezervirano pri drugem članu,
 • gradivu, za katero je bil izstavljen opomin.

Načini podaljšanja:

 • telefonsko ali osebno ob obisku knjižnice,
 • v spletni storitvi Cobiss+,Moja knjižnica,
 • z mobilno aplikacijo mCobiss.

Navodila za pregled in podaljševanje roka izposoje v lokalnem katalogu gradiva Cobiss/Opac:

 • Za pregled in podaljšanje roka izposoje potrebujete geslo, ki vam ga dodelimo v katerikoli enoti knjižnice (ob osebnem obisku ali po telefonu),
 • prek internetne strani se prijavite na http://www.mb.sik.si,
 •  kliknete na ikono za dostop do Cobiss.si (desno zgoraj),
 •  pridete v lokalni katalog Mariborske knjižnice Cobiss/Opac, 
 •  izberete ikono Moj COBISS in nadalje Prijava,
 •  izberete ikono Moja knjižnica,
 •  avtorizacija – vnos akronima knjižnice (SIKMB), imena knjižnice, številke vaše članske izkaznice in gesla,
 •  izberete opcijo Izposoja in rezervacije.