Pregled in podaljševanje gradiva

 

 • Rok izposoje je možno podaljšati večkrat.
 • Najdaljši skupni rok izposoje za knjižno gradivo je 63 dni, za neknjižno 21 dni.Izjema je bibliobus, kjer je najdaljši skupni rok izposoje 84 dni.
 • Izposoje ni mogoče podaljšati rezerviranemu gradivu, serijskim publikacijam ter   gradivu, za katero smo že poslali 1. obvestilo o poteku roka izposoje ali je zapadlo v izterjavo.

Načini podaljšanja:

 • telefonsko ali osebno

Navodila za pregled in podaljševanje roka izposoje v lokalnem katalogu gradiva Cobiss/Opac:

 •    Za pregled in podaljšanje roka izposoje potrebujete geslo, ki vam ga dodelimo v katerikoli enoti knjižnice (ob osebnem obisku ali po telefonu),
 •     preko internetne strani se prijavite na http://www.mb.sik.si,
 •     kliknete na logotip Cobiss.si,
 •     pridete v lokalni katalog Mariborske knjižnice Cobiis/Opac, izberete vse oddelke ali posamezno enoto knjižnice,
 •     izberete ikono Moja knjižnica,
 •     avtorizacija – vnos akronima knjižnice (SIKMB), imena knjižnice, številke vaše članske izkaznice in gesla,
 •     izberete opcijo Izposoja in rezervacije.
 • storitev Bibliofon
 •     24 - urno podaljševanje roka izposoje, obvestila o knjižnici
 •     Dostop do enot s pomočjo izbire - 031 90 90 16
 •     Dostop do posameznih enot knjižnice  - Telefonske številke in navodila v okvirčku desno.

Bibliofon - podaljševanje prek telefonskega odzivnika
Dostop do posameznih enot knjižnice in navodila

 • Knjižnica Rotovž 01 563 49 161
 • Knjižnica Tabor 01 563 49 163
 • Pionirska knjižnica Rotovž 01 563 49 164
 • Knjižnica Nova vas 01 563 49 166
 • Pionirska knjižnica Nova vas 01 563 49 167
 • Knjižnica Hoce 01 563 49 168
 • Knjižnica Kamnica 01 563 49 169
 • Knjižnica Lovrenc na Pohorju 01 563 49 16 10
 • Knjižnica Pekre 01 563 49 16 11
 • Knjižnica Pobrežje 01 563 49 16 12
 • Knjižnica Janka Glazerja Ruše 01 563 49 16 13
 • Knjižnica Studenci 01 563 49 16 14
 • Knjižnica Šentilj 01 563 49 16 15
 • Knjižnica Tezno 01 563 49 16 16
 • Knjižnica Pesnica 01 563 49 16 21
 • Knjižnica Bistrica ob Dravi 01 563 49 16 23
 • Knjižnica Duplek 01 563 49 16 26

Navodila

 • • Če podaljšujete prek direktne številke, lahko program prekinete z vnosom šifre enote in se tako priklopite na tisto enoto, v kateri želite podaljšati gradivo.
 • • Vnesite številko clanske izkaznice in vnos zakljucite s tipko #.
 • • Vnesite vaše osebno geslo - štirimestni rojstni datum brez letnice.
 • • Poslušajte, ali je podaljšanje uspešno opravljeno.