Predšolski otroci in osnovnošolci

Informacijsko opismenjevanje predšolskih otrok in osnovnošolcev izvajamo do dve šolski uri v:

 • Pionirski knjižnici Rotovž,
 • Pionirski knjižnici Nova vas,
 • ostalih enotah Mariborske knjižnice
   (po dogovoru).

Skupine lahko najavite:

 • na telefonsko številko 02/235 21 16 (Služba za mlade bralce),
 • po elektronski pošti (maja.logar@mb.sik.si) ali
 • v knjižnici, ki jo želite obiskati.  

Skupine šolskih otrok se lahko udeležijo tudi računalniških ustvarjalnic, ki jih izvajamo v:

 • Pionirski knjižnici Nova vas in
 • Pionirski knjižnici Rotovž.

Ustvarjalnice trajajo dve šolski uri, sestavljene pa so iz treh delov:

 • iztočnica s pravljico, zgodbo ali delom literarnega besedila,
 • iskanje knjižničnega gradiva in informacij,
 • predstavitev interneta in domače spletne strani Mariborske knjižnice.