Pravne osebe

 

Odgovorna oseba določene pravne osebe:

  • izpolni in podpiše pristopno izjavo za pravno osebo in pooblasti zaposlenega, ki si izposoja knjižnično gradivo v imenu pravne osebe,
  • knjižnica pooblaščencu izda člansko izkaznico po veljavnem ceniku,
  • pravna oseba članarino in strošek članske izkaznice poravna na osnovi računa, ki ga izstavi knjižnica.