Pravljični dan v Mariborski knjižnici - počastitev dneva slovenskih splošnih knjižnic 2010

18

november

2010

Lokacija: Svečana dvorana Rotovž

Tip prireditve: Pravljični dan s šolo

Ciljna skupina: otroci, mladi, odrasli

PRAVLJIČNI DAN v Mariborski knjižnici

V četrtek, 18. novembra 2010 smo z njim počastili dan slovenskih splošnih knjižnic posvetili pa smo ga pravljici, pripovedovanju ter literarnim umetnicam in umetnikom v podajanju avtorskih del.

Kaj se je dogajalo:

9.00 – 12.00 Pripovedovanje pravljic otrokom in mladostnikom (Svečana dvorana Rotovž, Rotovški trg 1, Maribor) Pripovedujejo: Andreja Babšek, Igor Černe, Zdenka Gajser, Robert Kereži, Agica Kovše in Maja Logar.

16.00 – 18.00 Pesniška delavnica v spomin Gregorja Strniše za mlade (Pionirska knjižnica Rotovž, Rotovški trg 6, Maribor) Vodi: Lidija Gačnik Gombač.

Pravljični večer
19.00 – Svečana dvorana Rotovž, Rotovški trg 1/I
Na večeru pripovedovanja so nas v interpretacije svojih del popeljali priljubljeni pisateljice in pisatelji, pesnice in pesniki: Borut Gombač, Niko Kupper, Milivoj Miki Roš, Andrej Rozman Roza, Peter Svetina, Bina Štampe Žmavc, Anja Štefan in Suzana Tratnik.

V glasbenem programu je nastopila Brencl banda.

Prireditev so nam omogočili:

   Dan slovenskih splošnih knjižnic

Splošne knjižnice vsako leto, 20. novembra praznujemo Dan slovenskih splošnih knjižnic. Geslo letošnjega praznika je bilo Knjižnica po mojem okusu.  Z njim smo želeli poudariti raznolikost različnih okusov, dostopnost, odprtost in demokratičnost splošnih knjižnic. V vseh knjižnicah so potekale različne slovesnosti, ob tej priložnosti pa smo slovenske splošne knjižnice izdale tudi publikacijo z naslovom Knjižnica po mojem okusu, kjer so zbrani prispevki naših uporabnikov, ki so spregovorili o tem, kakšna je knjižnica po njihovem okusu, in prispevki knjižničarjev, ki s svojimi znanji okuse knjižnice bogatijo.
Čeprav je uradni dan slovenskih splošnih knjižnic 20. november, se je osrednje praznično druženje odvijalo že v četrtek, 18. novembra 2010 v Mestni knjižnici Grosuplje. Od 9.00 ure naprej je bilo na programu dvanajst različnih prispevkov. Uvodno predavanje dr. Primoža Južniča je branje umestilo v prostočasne dejavnosti, ostali prispevki pa so predstavljali konkretne dejavnosti knjižnic.  Dan je bil posvečen spodubjanju branja in radovednosti, izmenjavi znanj in idej.   Program posvetovanja.
V petek, 19. 11. 2010 je bila novinarska konferenca na Ministrstvu za kulturo, na kateri je Združenje splošnih knjižnic Slovenije predstavilo promocijsko publikacijo slovenskih splošnih knjižnic in spletno stran, Sekcija za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije pa knjigo Knjižnica po mojem okusu. Ministrica za kulturo Majda Širca je ob tej priložnosti darovala nekaterim knjižnicam nekaj donacij.

 Splošne knjižnice v številkah (2009):

  • 10 milijonov obiskov,
  • 10.215.698 izposojenih inventarnih enot,
  • povprečno je vsak Slovenec knjižnico obiskal 4,5x,
  • 57% izposojenega leposlovja, 43% izposojenega strokovnega gradiva,
  • 1145 zaposlenih, 19.570 prireditev, ki se jih je udeležilo 749, 824 obiskovalcev, 
  • 8  osrednjih knjižnic, 261 krajevnih knjižnic, 671 postajališč za bibliobuse