Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007), Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (MUV št. 8/2005, 16/06 in 17/09) je direktorica Mariborske knjižnice po soglasju Sveta knjižnice z dne 14. 6. 2013 sprejela

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Mariborske knjižnice