Posvetovanje splošnih knjižnic Slovenije 2001

1

oktober

2001

Datum: 1.10.2001

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Sekcija za splošne knjižnice

Slovenske knjižnice med vzhodom in zahodom
Gozd Martuljek, 1. in 2. oktober 2001

Ponedeljek, 1. oktobra 2001

10.00-10.30 - Pozdrav udeležencem
10.30-11.00 Marija Šegota-Novak: Hrvatske narodne knjižnice: između želja i stvarnosti
11.00-11.30 Calina Retisan: Sodobne romunske splošne knjižnice v informacijski družbi
11.30-12.00 Odmor
12.00-12.30 Simona Žiliene: Mreže splošnih knjižnic in zakonodaja v Litvi
12.30-13.00 Vprašanja

13.00-14.30 Kosilo

14.30-15.00 Dragica Turjak: Splošne knjižnice v Sloveniji - čigava skrb?
15.00-15.30 mag. Jelka Gazvoda:  Razvojni koncepti v novem Zakonu o knjižničarstvu
15.30-16.00 Odmor
16.30-18.30 Okrogla miza: Knjižnice in država, moderira dr. Silva Novljan, sodelujejo Silva Černugelj, Lidija Majnik, Cveta Zalokar-Oražem

Skupna večerja in družabno srečanje

Torek, 2. oktobra 2001

9.30-10.00 Geert Ruebens:  Mreža splošnih knjižnic in nova zakonodaja v Flandriji
10.00-10.30 Deirdre Ellis-KingSplošne knjižnice na Irskem : upravljanje in delovanje
10.30-11.00 Odmor
11.00-11.30 Ana Maria Runkel: Tiha revolucija (Portugalska)
11.30-12.00 Vprašanja
12.00-12.15 Zaključek konference

Organizacijski odbor
Breda Karun, Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana
Martina Rozman-Salobir, Osrednja knjižnica Celje
Barbara Kovar, Mariborska knjižnica, Maribor