Poslanstvo, vizija, politika kakovosti

VIZIJA

V prihodnosti bodo prebivalci knjižnico v svojem okolju prepoznavali kot živahno in dinamično središče:

 • kjer se počutijo vredne in varne,
 • ki povezuje prebivalce lokalne skupnosti, navdihuje in prinaša spremembe v njihovo življenje,
 • ki omogoča osebno rast, vseživljenjsko učenje, aktivno državljanstvo, demokratično vključevanje v procese odločanja v družbi, prijetno in koristno preživljanje prostega časa in druženje.

Kot inovativno in kreativno središče:

 • kjer enakovredno in usklajeno uporabljajo fizični in virtualni prostor knjižnice,
 • ki spodbuja k razvijanju njihovih  osebnih potencialov,
 • ki vključuje prebivalce v načrtovanje, oblikovanje in izvajanje storitev.

POSLANSTVO IN VREDNOTE

 • Spodbujamo vseživljenjsko učenje, raziskovanje in lastno ustvarjalnost.
 • Ponujamo druženje in aktivno preživljanje prostega časa.
 • Svetujemo in pomagamo pri iskanju dostopa do znanja.
 • Širimo številna doživetja na srečanjih z ustvarjalci, predavanjih, ustvarjalnih delavnicah, krožkih.
 • Odpiramo nove ideje in dajemo pobude za oblikovanje polnejšega življenja v družbi.
 • Naša vrata so odprta za prebivalce vseh starosti.

Vse to zagotavljamo z  dostopom do knjižničnega gradiva, informacij, elektronskih informacijskih virov in informacijskih ter kulturnih dejavnosti in prireditev za različne skupine obiskovalcev.

Z bibliobusom, premičnimi zbirkami gradiva, izposojo na domu in v bolnišnico pridemo tudi tja, kjer ni krajevne knjižnice.

 

POLITIKA KAKOVOSTI IN CILJI

Politiko kakovosti razumemo kot naše poslanstvo in vizijo. Uvajanje sprememb se je v Mariborski knjižnici pričelo z novim kadrovskim in organizacijskim elaboratom, ki je stopil v veljavo 1.1. 2003. Spremembe so odgovor na zahteve okolja in prilagajanje trenutnim, včasih tudi kriznim situacijam, z osnovnim namenom, slediti poslanstvu, viziji in ciljem.

Kakovost v knjižnici temelji na:

 • osebni kakovosti vsakega zaposlenega,
 • kakovosti vsakega oddelka, službe, enote,
 • kakovosti notranjih in zunanjih procesov,kakovosti Mariborske knjižnice v celoti.

 Ob uvajanju sistema vodenja kakovosti se zavedamo, da nam tako načela sistema kot poslovnik nič ne koristijo, če je vse rezultat dela osamljene skupine in ostane samo napisano na papirju. V knjižnici smo se uvajanja lotili piramidalno in tako v vzpostavljanje sistema vključili vse zaposlene. Pri zagotavljanju kakovosti knjižničnih storitev postavljamo na prvo mesto osebno kakovost vsakega zaposlenega v knjižnici.