Pomembno obvestilo o poslovanju v času izrednih razmer

POSEBNO OBVESTILO:  V Mariborski knjižnici stopamo nasproti članom, ki želite vrniti izposojeno gradivo, pa vam to preprečuje prepoved prehodov med občinami ali ustavitev javnega prometa. Tako lahko do preklica VRNETE izposojeno gradivo v katerikoli enoti Mariborske knjižnice (razen na bibliobusu), ne glede na to, kje ste si ga izposodili. Priporočamo, da pred obiskom enote preverite urnik odprtosti.
Izposojeno gradivo lahko vrnete tudi po pošti na naslov Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, Maribor. Stroške poštnine krije član. 

Spoštovani, 
po Odloku Vlade RS, 13. 11. 2020 so enote Mariborske knjižnice, z namenom dostopanja do knjižničnega gradiva ter nemotenega vzgojno izobraževalnega procesa, ODPRTE. Poslovanje je prilagojeno epidemiološkim razmeram, zato vas prosimo:

  • da predhodno naročite gradivo, ki si ga želite izposoditi z uporabo spodaj opisanih orodij,
  • da  v knjižnico do pulta za izposojo vstopate posamično,
  • ob čakanju na vstop upoštevate varnostno razdaljo in nosite zaščitno masko. 
  • Gibanje po prostoru in samostojno iskanja gradiva ni mogoče.

PONUJAMO VAM:

1. PREVZEM predhodno naročenega gradiva na pultih za izposojo.
Za naročilo gradiva lahko uporabite orodja:

2. VRAČANJE GRADIVA pri pultih v katerikoli enoti Mariborske knjižnice (razen na bibliobusu), ne glede nato, kje ste si ga izposodili. Izposojeno gradivo lahko vrnete tudi po pošti na naslov Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, Maribor. Stroške poštnine krije član.
Lahko pa rok izposojenega gradiva tudi podaljšate v okolju Cobiss+/Moja knjižnica ali mCobiss ali pokličete v enoto knjižnice. Število podaljšav do preklica ni omejeno.

3. PORAVNAVA terjatev v knjižnici. Spodbujamo pa vas, da to storite prek spleta ali na TRR Mariborske knjižnice SI56 0127 0603 0372 772 pri UJP Slovenska Bistrica, z navedbo namena  in referenco - št. izkaznice.
Obdobje med 27. 10. in predvidoma 6. 12. je izvzeto iz obračunavanja zamudnin.   

4. IZPOSOJA GRADIVA PO POŠTI

5. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJO

6. ELEKTRONSKE STORITVE (izposoja e-knjig Biblos, zgodbe na Kamri, arhiv Večera...) in SPLETNI VPIS

7. DRUGE INFORMACIJE

  • Telefonska podpora uporabnikom v vseh enotah pri naročanju gradiva, podaljšanju rokov izposoje, uporabi elektronskih virov in storitev. Odgovarjamo na elektronska sporočila, posredovana na e-naslove enot.
  • ČitalnicI na Rotovškem trgu omogočamo pultno izposojo periodike.
  • Bibliobus vozi po ustaljenem urniku. V vozilo lahko vstopate posamično.