Pionirska knjižnica - VARNA TOČKA

Pionirska knjižnica –  VARNA TOČKA v okviru projekta NA VARNEM SI

Pionirska knjižnica je v okviru projekta »Na varnem si«, ki ga koordinira Inštitut za proučevanje enakosti spolov, postala ena od varnih točk v Podravski regiji, kamor se lahko mlade ali odrasle žrtve nasilja obrnejo v primeru iskanja informacij ali pomoči.

Zaposleni v varnih točkah nudimo žrtvam nasilja pomoč pri prijavi nasilja, posredujemo jim informacije o postopkih po prijavi, seznanimo jih z njihovimi pravicami ter jih usmerimo na ustanove, kjer dobijo ustrezno strokovno pomoč.

Varna točka deluje v času odprtosti knjižnice.

Če ste žrtev nasilja, se oglasite na varni točki, pristopite do zaposlenega in uporabite enega od treh načinov izražanja svoje stiske:

1. Mednarodni znak za pomoč v primeru nasilja

 

 

 

 

 

 

2. Besedno zvezo »PAKET NVS« uporabite v poljubni povedi (npr.: Ali mi lahko pomagate pri pripravi paketa nvs?, Me paket nvs že čaka?…)
    NVS=Na Varnem Si

3. Opišete svojo težavo

Če doživljate kakršno koli drugo stisko (zasvojenost, učne težave, stres, motnje hranjenja, osamljenost…), najdete na spletni strani Na varnem si seznam pristojnih institucij, ki  vam bodo nudili strokovno pomoč.