Slovenski knjižni kviz

Slovenski knjižni kviz je nadaljevanje mednarodnega knjižnega kviza, ki je v slovenski prostor vstopil leta 1992 in neprekinjeno trajal do leta 2005. Njegove vsebine so se osrediščile na predstavitev slovenskih regij in njihovih književnikov. S sodelavci ga je pripravljala mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska  reševanje pa so organizirale splošne knjižnice v sodelovanju s šolskimi knjižnicami. V akciji je sodelovalo 60 splošnih knjižnic, po regionalnih žrebanjih pa se je v Ljubljani vsako leto pripravila velika sklepna prireditev. V šolskem letu 2006/2007 se je pričela nova oblika slovenskega knjižnega kviza, ki je v sodelovanje pritegnila muzeje in vedenja o slovenski kulturni dediščini.

Regionalno žrebanje slovenskega knjižnega kviza domisli in izvede Mariborska knjiľnica s službo za mlade bralce. Od osnovnih šol zberemo in uredimo podatke reševalcev. Žrebanje povežemo s 17. septembrom, dnevom zlatih knjig, in ga pripravimo s kulturnim programom. Iz vsake sodelujoče šole s knjižnimi nagradami razveselimo po enega reševalca, glavni izľrebanec pa se s svojo šolsko knjižničarko udeleži sklepne prireditve v Ljubljani in sodeluje v njenem velikem ľrebanju. Gostje naših regionalnih prireditev so bili: Andrej Strmecki, Tone Partljič, Jaka Čop, Peter Andrej, Adi Smolar, Tomo Kriľnar, Boris Bobek, Neca Falk, Marko Vezovišek, Nina Kokelj, Matjaľ Pikalo in Milivoj Miki Roš. 

Bralni maraton
Mariborska knjiľnica s Službo za mlade bralce od leta 2003 sodeluje pri bralnem maratonu v Mariboru. Organizira ga skupaj z Zvezo prijateljev mladine Maribor in z odborom Preľihove bralne značke pri ZPM Maribor. Bralni maraton obeležuje začetek sezone Bralne značke, dan zlatih knjig, 17. september. Povezuje mlade in odrasle ljubitelje knjige in branja, jih povabi k nastopom in predstavitvam, dogajanju priključi pester kulturni program, Mariborska knjižnica pa temu dnevu prida še regionalno žrebanje Slovenskega knjiľnega kviza.