Igroteka

  • Igroteka je izposojevalnica igrač.
  • S svojo dejavnostjo je v pomoč staršem in otrokom. Otroci si lahko sposodijo dobre igrače, ki na našem tržišču velikokrat niso na voljo v prosti prodaji, sodijo pa med najboljše na svetu, staršem pa prihranijo precejšen izdatek, saj so najkvalitetnejše igrače praviloma tudi najdražje. Ob tem pa je res, da otroci določen tip igrače prerastejo, zato postanejo neuporabne. V igroteki pa si otroci sposodijo igrače, ki ustrezajo njihovi starosti, interesom in nagnjenjem. Hkrati pa so staršem pri izbiri igrač v pomoč knjižničarke, ki jih spoznajo z igračo, jo predstavijo in skušajo skupaj s starši najti otroku igračo, ki mu bo v veselje.
  • Vrnjene igrače pregledamo, preštejemo dele, jih umijemo ali razkužimo s sredstvi, ki jih je priporočal Zavod za zdravstveno varstvo. V igroteki si igrače lahko sposojajo tudi učitelji, vzgojitelji in študentje, da bi jim bile v pomoč pri njihovem pedagoškem delu.